PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"doznanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "doznanie" po polsku

doznanie

rzeczownik
 1. experience *****
  • przeżycie, doznanie, doświadczenie, przygoda (zdarzenie) [COUNTABLE]
   $200 is pretty expensive, but I think it will be an experience of a lifetime. ($200 to trochę drogo, ale myślę, że to będzie doświadczenie życia.)
   It was an amazing experience, I want to do it again! (To było niesamowite przeżycie, chcę to zrobić jeszcze raz!)
   zobacz także: adventure
 2. sensation **
  • doznanie (bólu), czucie (zapachu, smaku), odczucie (dotyku) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   I've had little experience with emotion and can't articulate the sensation. (Mam małe doświadczenie z emocjami i nie mogę nazwać tego uczucia.)
czasownik
 1. feel *****
czasownik
 1. experience *****
  • doznawać, czuć, przeżywać (np. emocje, ból) [TRANSITIVE]
   He was experiencing constant neck pain after that car accident. (On doznawał ciągłego bólu szyi po tym wypadku samochodowym.)
   You may experience some pain. (Możesz doznać trochę bólu.)
   zobacz także: feel

powered by  eTutor logo