Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"czuć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czuć się" po polsku

czuć się, czuć

obrazek do "feel" po polsku Feel the wind in your hair.
czasownik
 1. feel *****
  • czuć, czuć się [przechodni/nieprzechodni]
   He felt a pain in his leg. (On poczuł ból w swojej nodze.)
   I feel nervous. I can't relax. (Czuję się podenerwowany. Nie mogę się zrelaksować.)
   How do you feel? (Jak się czujesz?)

czuć się

czasownik
 1. fare **
  • mieć się, czuć się, radzić sobie
   If he had studied more, he would have fared better on his exam. (Gdyby się więcej uczył, lepiej by mu poszło na egzaminie.)
 1. be like AmE potocznie *****  
czasownik
 1. sense *****
 2. experience *****
  • doznawać, czuć, przeżywać (np. emocje, ból) [przechodni]
   He was experiencing constant neck pain after that car accident. (On doznawał ciągłego bólu szyi po tym wypadku samochodowym.)
   You may experience some pain. (Możesz doznać trochę bólu.)
   zobacz także: feel
 3. feel *****
  • mieć wrażenie, czuć [nieprzechodni]
   I feel as if I needed to do something. (Mam wrażenie, jakbym miał coś zrobić.)
   She felt as if she had been there before. (Ona poczuła, jakby już tam wcześniej była.)
  • czuć (uważać, sądzić)
   I just felt you should respect my private life. (Uważałam tylko, że powinieneś uszanować moje życie prywatne.)
   I feel it's the right time to tell you the truth. (Czuję, że to odpowiedni moment, żeby powiedzieć ci prawdę.)
 4. have *****
 5. prickle
rzeczownik
 1. sensation **
 2. feeling ****   [niepoliczalny]
  I've lost the feeling in my legs. (Straciłem czucie w nogach.)
  After two years of exercising, he regained all feeling in his legs. (Po dwóch latach ćwiczeń, odzyskał całe czucie w nogach.)
 3. sensing
 4. aesthesia , aesthesis
 5. having

Powiązane zwroty — "czuć się"

przymiotnik
czuły = sensitive +6 znaczeń
czujny = alert +1 znaczenie
rzeczownik
przysłówek
silnie (czuć) = strongly
OK (być lub czuć się) = all right , także: alright , także: aight slang , także: a'ight , także: ight slang
czule = fondly +4 znaczenia
nieswojo (np. czuć się) = all-overish
inne
czasownik
phrasal verb
inne
idiom