"czuć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czuć się" po polsku

czuć się, czuć

Feel the wind . Women 'feel pain more than men Feel the wind in your hair.
czasownik
 1. feel *****
  • czuć, czuć się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He felt a pain in his leg. (On poczuł ból w swojej nodze.)
   I feel nervous. I can't relax. (Czuję się podenerwowany. Nie mogę się zrelaksować.)
   How do you feel? (Jak się czujesz?)

czuć się

czasownik
 1. fare **
  • mieć się, czuć się, radzić sobie
   If he had studied more, he would have fared better on his exam. (Gdyby się więcej uczył, lepiej by mu poszło na egzaminie.)
 1. be like American English informal *****  
czasownik
 1. sense *****
 2. experience *****
  • doznawać, czuć, przeżywać (np. emocje, ból) [TRANSITIVE]
   He was experiencing constant neck pain after that car accident. (On doznawał ciągłego bólu szyi po tym wypadku samochodowym.)
   You may experience some pain. (Możesz doznać trochę bólu.)
   zobacz także: feel
 3. feel *****
  • mieć wrażenie, czuć [INTRANSITIVE]
   I feel as if I needed to do something. (Mam wrażenie, jakbym miał coś zrobić.)
   She felt as if she had been there before. (Ona poczuła, jakby już tam wcześniej była.)
  • czuć (uważać, sądzić)
   I just felt you should respect my private life. (Uważałam tylko, że powinieneś uszanować moje życie prywatne.)
   I feel it's the right time to tell you the truth. (Czuję, że to odpowiedni moment, żeby powiedzieć ci prawdę.)
 4. have *****
 5. prickle
rzeczownik
 1. sensation **
  • doznanie (bólu), czucie (zapachu, smaku), odczucie (dotyku) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   I've had little experience with emotion and can't articulate the sensation. (Mam małe doświadczenie z emocjami i nie mogę nazwać tego uczucia.)
  • czucie (np. w nogach, rękach) [UNCOUNTABLE]
   After the surgery, I've lost sensation in my left hand. (Po operacji straciłem czucie w lewej dłoni.)
 2. feeling ****   [UNCOUNTABLE]
  I've lost the feeling in my legs. (Straciłem czucie w nogach.)
  After two years of exercising, he regained all feeling in his legs. (Po dwóch latach ćwiczeń, odzyskał całe czucie w nogach.)
 3. sensing
 4. aesthesia , aesthesis
 5. having

Powiązane zwroty — "czuć się"

przymiotnik
czuły = sensitive +6 znaczeń
czujny = alert +1 znaczenie
rzeczownik
uczucie = feeling +4 znaczenia
odczucie = sense +1 znaczenie
współczucie = support +4 znaczenia
przeczucie = hunch +1 znaczenie
czułość = tenderness +1 znaczenie
dobry sen (określenie wystarczającej ilości snu, aby czuć się wypoczetym i dobrze wyglądać) = beauty sleep informal
przysłówek
silnie (czuć) = strongly
OK (być lub czuć się) = all right , także: alright , także: aight slang , także: ight slang
czule = fondly +4 znaczenia
nieswojo (np. czuć się) = all-overish
inne
czasownik
phrasal verb
inne
idiom

powered by  eTutor logo