"źle się czuć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "źle się czuć" po polsku

źle się czuć

czasownik
 1. be poorly
 2. have a turn
idiom
 1. feel under the weather , be under the weather
  • czuć się źle, źle się czuć
   I feel under the weather, can you make me some hot tea? (Źle się czuję, mógłbyś zrobić mi gorącej herbaty?)
   She's under the weather, I think she has a fever. (Ona źle się czuje, myślę, że ma gorączkę.)
 2. be below par , be under par
 3. be out of sorts

"źle się czuć" — Słownik kolokacji angielskich

feel bad kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): źle się czuć
 1. feel czasownik + bad przymiotnik
  Bardzo silna kolokacja

  I feel so bad about the way we left him on his own all those years.

feel low kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): źle się czuć
 1. feel czasownik + low przymiotnik
  Zwykła kolokacja

  I felt pretty low when she called me the next morning.