TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"have a turn" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "have a turn" po angielsku

have a turn

czasownik
 1. mieć swoją kolej

turn , ****
go , **

obrazek do "turn" po polsku
rzeczownik
 1. kolej, kolejka (np. podczas gry w karty) [policzalny]
  Now it's your turn. (Teraz jest twoja kolej.)
  Whose go is it? (Czyja jest kolej?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "turning" po polsku ...niebezpieczn y zakręt .
rzeczownik
 1. przecznica, zakręt
  The road ahead of us is full of turns. (Droga przed nami jest pełna zakrętów.)
  Turn left on the next turning. (Skręć w lewo na następnej przecznicy.)
 2. zjazd (z drogi)
  Go on the highway and take the second turning. (Wjedź na autostradę i zjedź na drugim zjedździe.)
  He was seen leaving the highway on the third turn. (Widziano, jak zjeżdżał z autostrady na trzecim zjeździe.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. czyjaś kolej
  Now it's your turn to tell us a story. (Teraz jest twoja kolej, aby opowiedzieć nam historię.)
phrasal verb
 1. zwrócić się do kogoś (z pytaniem, z prośbą)
  I can always turn to my mother for advice. (Zawsze mogę zwrócić się do mojej mamy po poradę.)
  The student turned to his teacher with a request. (Student zwrócił się do nauczyciela z prośbą.)
  I can always turn to him for advice. (Zawsze mogę się do niego zwrócić po radę.)
obrazek do "turn" po polsku turning circle for easy
czasownik
 1. obracać się [przechodni/nieprzechodni]
  She turned and left the room. (Ona obróciła się i wyszła z pokoju.)
  Don't turn, it's a surprise. (Nie obracaj się, to niespodzianka.)
 2. odwracać, obracać (przedmiot) [przechodni]
  Turn the chair around. (Obróć krzesło.)
  Turn the ring three times, and watch what happens. (Obróć pierścionek trzy razy i patrz co się stanie.)
 3. skręcać [przechodni/nieprzechodni]
  You have to turn right. (Musisz skręcić w prawo.)
  Turn left at the traffic lights. (Skręć w lewo na światłach.)
 4. kręcić się, obracać się (wokół czegoś) [przechodni/nieprzechodni]
  The planet Earth turns around its own axis. (Planeta Ziemia obraca się wokół własnej osi.)
  Does the Moon turn around the Earth? (Czy Księżyc obraca się dookoła Ziemi?)
  link synonim: spin
 5. zmieniać się, zaczynać być jakimś [przechodni]
  When she heard what I had told my boss, she turned red. (Kiedy usłyszała, co powiedziałam szefowi, zrobiła się czerwona.)
  Your lips turned blue. (Twoje usta zrobiły się sine.)
 6. zwracać się, skierować się (zacząć myśleć o czymś) [przechodni/nieprzechodni]
  My thoughts turned to my most embarrassing moments. (Moje myśli skierowały się do moich najbardziej zawstydzających momentów.)
  Whenever I'm alone, my mind turns to you. (Zawsze kiedy jestem sam, mój umysł kieruje się do ciebie.)
  Then his thoughts turned to her. (Wtedy jego myśli skierowały się ku niej.)
 7. kończyć (ileś lat) [przechodni]
  She's just turned 18. (Ona właśnie skończyła 18 lat.)
  My mother's just turned 40. (Moja mama właśnie skończyła 40 lat.)
 8. wracać (o przypływie) [nieprzechodni]
  The tide turned before it was quite dark. (Pływ zawrócił zanim ściemniło się na dobre.)
 9. odwracać bieg (np. meczu, wojny) [przechodni/nieprzechodni]
  We can't turn events from their course. (Nie możemy odwrócić biegu wydarzeń.)
  This footballer totally turned the game around. (Ten piłkarz całkowicie odwrócił bieg gry.)
 10. orać [przechodni]
  The farmer turned the field. (Rolnik zaorał pole.)
  We have to turn the soil and fertilise it. (Musimy zaorać ziemię i ją użyźnić.)
 11. toczyć, wytoczyć (np. z drewna, z metalu) [przechodni]
  He turned two beautiful rings out of the melted metal. (On wytoczył z roztopionego metalu dwie piękne obrączki.)
  My dad taught me how to turn wood and make little sculptures. (Mój tata nauczył mnie jak się toczy drewno i robi małe rzeźby.)
 12. przekuwać (w znaczeniu przenośnym) [przechodni]
 13. obtaczać termin techniczny [przechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zakręt [policzalny]
  Slow down, it's a sharp turn. (Zwolnij, to jest ostry zakręt.)
  I wiped out at this turn. (Wypadłem z drogi na tym zakręcie.)
 2. skręt [policzalny]
  No left turn! (Zakaz skrętu w lewo!)
  Quick turns are crucial when you ski. (Szybkie skręty są istotne, gdy jeździsz na nartach.)
 3. zwrot, obrót (w akcji, w wydarzeniach) [policzalny]
  Charles Dickens's novels are always full of turns of action. (Powieści Charlesa Dickensa są zawsze pełne zwrotów akcji.)
  No one could have predicted the turn of the events. (Nikt nie mógł przewidzieć obrotu wydarzeń.)
 4. obrót (np. wokół własnej osi) [policzalny]
  The Earth's turn around its own axis lasts 24 hours. (Obrót Ziemi wokół własnej osi trwa 24 godziny.)
  Make 4 turns and then stand on your right leg. (Zrób 4 obroty, po czym stań na prawej nodze.)
 5. przechadzka przestarzale [policzalny]
  He took me for a nice turn. (On zabrał mnie na miłą przechadzkę.)
  Today is perfect for a turn. (Dzisiejszy dzień jest idealny na przechadzkę.)
 6. obiegnik

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. skierować się ku czemuś
  You need to turn to this big old tree and walk straight ahead. (Musisz skierować się ku temu wielkiemu, staremu drzewu i iść przed siebie.)
  Do you see a big red house? Turn to it, I'm waiting in front of it. (Widzisz duży czerwony dom? Skieruj się ku niemu, czekam przed nim.)
 2. zwrócić się w stronę czegoś (jako rozwiązania problemu)
  In times of great suffering people turn to God. (W czasach wielkich cierpień ludzie zwracają się w stronę Boga.)
  When he has some problems, he always turns to money. (Kiedy ma jakieś problemy, zawsze zwraca się w stronę pieniędzy.)
 3. spojrzeć na stronę (np. w książce)
  The teacher asked us to turn to page twenty. (Nauczyciel kazał nam spojrzeć na stronę dwudziestą.)
  Do you have that newspaper? Turn to page two, there's my photo on the top of it! (Masz tę gazetę? Spójrz na stronę drugą, tam na górze jest moje zdjęcie!)

Powiązane zwroty — "have a turn"

czasownik
phrasal verb
turn up = podkręcać, zwiększać +3 znaczenia
turn on = włączać (światło), odkręcać (kurek), uruchamiać (urządzenie)
turn something in = zwracać coś, oddawać coś (szczególnie nielegalną broń, coś skradzionego lub zgubionego) +1 znaczenie
switch off , turn off = wyłączać (światło, alarm, urządzenie) +1 znaczenie
turn down = przygaszać (światło), ściszać (dźwięk), zmniejszać (np. płomień) +1 znaczenie
turn something around = zmienić coś (na lepsze) +4 znaczenia
turn somebody out = wyrzucić kogoś (np. z mieszkania)
turn something down = odrzucać coś (np. ofertę, propozycję) +1 znaczenie
turn over = rozruszać (np. silnik) +3 znaczenia
turn into something = skręcić w coś (np. w ulicę) +1 znaczenie
rzeczownik
turnabout BrE , turnaround , turnround BrE = zmiana (całkowita), zwrot (o 180 stopni)
turn-on = zachęta (do czegoś), atrakcja +1 znaczenie
overturn = przewrót, przewrócenie +1 znaczenie
turnaround , turnround BrE = czas transportu, czas wykonania (czegoś) +3 znaczenia
idiom