TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"zainteresować kogoś czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zainteresować kogoś czymś" po polsku

czasownik
 1. interest *****
  • zainteresować, zaciekawić [przechodni]
   This particular subject interested me. (Ten konkretny temat mnie zainteresował.)
   The beginning of the film interested me, I want to finish watching it. (Początek filmu mnie zaciekawił, chcę dokończyć go oglądać.)
 2. engage ***
  • zainteresować, przyciągać (np. uwagę, zainteresowanie) oficjalnie [przechodni]
   My article engaged the attention of the whole city. (Mój artykuł przyciągnął uwagę całego miasta.)
   Her outfits always engage a lot of attention. (Jej stroje zawsze przyciągają dużo uwagi.)
 3. hook ***
  • zainteresować (kogoś czymś) potocznie [przechodni]
   We want to make all our points while we've got them hooked. (Chcemy wyrazić się jasno we wszystkich sprawach dopóki oni są zainteresowani.)
 4. pull *****
 1. attract interest

zainteresować kogoś czymś

czasownik
 1. draw somebody to something
  • przyciągać kogoś do czegoś, zainteresować kogoś czymś
   What first drew you to studying computer science? (Co na początku przyciągnęło cię do studiowania informatyki?)
   I was drawn to a charming sound of music. (Przyciągnął mnie czarujący dźwięk muzyki.)
   Her blue eyes really drew me to her. (Jej niebieskie oczy naprawdę mnie zainteresowały.)
phrasal verb
 1. turn somebody on to something  
  I turned him on to physics. (Zainteresowałem go fizyką.)
  Why don't you turn her on to modern art? (Dlaczego nie zainteresujesz jej sztuką nowoczesną?)
phrasal verb
 1. pull somebody in
 2. turn somebody on *
 1. catch somebody's eye  
czasownik
 1. care *****
 2. sizzle , także: zizzle
 3. hold appeal
 1. give a flying fuck obraźliwie
 2. give a fuck , give two shits
phrasal verb
 1. take to something ***
 2. take something up * , także: take up something **
 3. get into something ***
 4. latch onto something
 1. take an interest in something  
obrazek do "be interested in something" po polsku
phrasal verb
 1. care about something **
  • przejmować się czymś, interesować się czymś, zależeć na czymś
   She didn't care about it one way or the other. (Nie interesowało jej to w żaden sposób.)
   He always cares the most about all those meaningless details. (On zawsze najbardziej przejmuje się tymi wszystkimi nic nie znaczącymi szczegółami.)
   Do you care about me at all? (Czy w ogóle się mną przejmujesz?)
   I don't care about politics. (Nie interesuję się polityką.)
czasownik
 1. be into something *
 1. be interested in something
  • być czymś zainteresowanym, interesować się czymś
   I'm interested in this job. (Jestem zainteresowany tą pracą.)
   She asked me whether I was interested in working for her. (Ona zapytała mnie, czy byłbym zainteresowany, żeby dla niej pracować.)
   What are you interested in? (Czym się interesujesz?)
   He's interested in politics. (On interesuje się polityką.)
idiom
 1. groove on something
rzeczownik
 1. interest oneself in something , have an interest in something
czasownik
 1. dabble
idiom
 1. give a damn
phrasal verb
 1. blow somebody off
 1. not give a toss about somebody
idiom
 1. take a liking to somebody
 2. take a shine to somebody