"wzbudzać zainteresowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wzbudzać zainteresowanie" po polsku

Powiązane zwroty — "wzbudzać zainteresowanie"

czasownik

"wzbudzać zainteresowanie" — Słownik kolokacji angielskich

attract interest kolokacja
  1. attract czasownik + interest rzeczownik = zainteresować, wzbudzać zainteresowanie
    Bardzo silna kolokacja

    We want to help attract the interest of the general public.