Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"interest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

interest rzeczownik

rzeczownik + interest
Kolokacji: 97
business interest • security interest • consumer interest • ownership interest • minority interest • love interest • research interest • ...
interest + rzeczownik
Kolokacji: 41
interest rate • interest group • interest payment • interest expense • interest income • interest charge • interest cost • ...
interest + czasownik
Kolokacji: 122
interest lies • interest wanes • interest includes • interest grows • interest increases • interest leads • interest begins • interest lays • ...
czasownik + interest
Kolokacji: 229
express interest • lose interest • generate interest • spark interest • arouse interest • stimulate interest • earn interest • revive interest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 89
  • We want to help attract the interest of the general public.
  • And almost every one, he said, has attracted interest from America.
  • So he began to look for a field that had attracted less interest.
  • A married man, after all, had no business attracting such interest.
  • This action is attracting more public interest and support than ever before.
  • The system was established in 1971, and has attracted the interest of many countries.
  • The design of the keep has attracted much historical interest.
  • The company said the idea attracted little interest, and the plan was dropped.
  • She attracted much interest, and very soon an uncle from the old country wrote to her.
  • The issue attracted interest because of his prominent social position.
8. earn interest = przynosić procenty, procentować earn interest
15. create interest = wywołaj interes create interest
17. gain interest = interes przyrostu gain interest
18. receive interest = otrzymaj interes receive interest
25. see one's interest = widzieć czyjś interes see one's interest
28. look after one's interests = zajmować się czyjś interesy look after one's interests
31. add interest = dodaj interes add interest
34. keep one's interest = trzymać czyjś interes keep one's interest
35. play one's love interest = grać czyjś wątek miłosny play one's love interest
36. catch one's interest = łapać czyjś interes catch one's interest
37. raise interest = podnieś interes raise interest
38. stir interest = wzbudź zainteresowanie stir interest
41. continue one's interest = kontynuować czyjś interes continue one's interest
42. bring interest = wnieś interes bring interest
43. capture one's interest = zdobywać czyjś interes capture one's interest
52. read with interest = przeczytaj z interesem read with interest
55. watch with interest = zegarek z interesem watch with interest
57. listen with interest = słuchaj z zajęciem listen with interest
64. balance the interests = utrzymuj w równowadze interesy balance the interests
65. study with interest = nauka z interesem study with interest
68. lack interest = interes braku lack interest
70. look with interest = popatrz z interesem look with interest
71. explain one's interest = wyjaśniać czyjś interes explain one's interest
74. meet interests = spotkaj się z zainteresowaniami meet interests
75. expand one's interests = rozwijać czyjś interesy expand one's interests
76. regard with interest = wzgląd z interesem regard with interest
78. sell to interests = sprzedaj interesom sell to interests
80. recognize one's interest = rozpoznawać czyjś interes recognize one's interest
81. interest driven = interes prowadzony interest driven
82. buy out one's interest = wykupywać udziały czyjś interes buy out one's interest
83. make one's interest = robić czyjś interes make one's interest
84. know for one's interest = wiedzieć dla czyjś interes know for one's interest
86. place one's interests = miejsce czyjś interesy place one's interests
87. suit one's interests = odpowiadać czyjś interesy suit one's interests
88. thank for one's interest = dziękować czyjś interes thank for one's interest
89. understand one's interest = rozumieć czyjś interes understand one's interest
przymiotnik + interest
Kolokacji: 400
special interest • best interest • public interest • particular interest • national interest • keen interest • personal interest • ...
przyimek + interest
Kolokacji: 33
of interest • without interest • with interest • before interest • despite interest • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.