BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"express interest" — Słownik kolokacji angielskich

express interest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interes ekspresu
  1. express czasownik + interest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She also expressed her interest to work in the project.

podobne do "express interest" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "express interest" po angielsku

czasownik

powered by  eTutor logo