"attract attention" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "attract attention" po angielsku

attract attention

czasownik
 1. przyciągać uwagę
  We've attracted too much attention. (Przyciągnęliśmy zbyt wiele uwagi.)
  She didn't want to attract any extra attention. (Ona nie chciała przyciągać żadnej dodatkowej uwagi.)
  I think you're going to attract a lot of attention out there. (Myślę, że przyciągniesz tam wiele uwagi.)
  link synonim: draw attention

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"attract attention" — Słownik kolokacji angielskich

attract attention kolokacja
 1. attract czasownik + attention rzeczownik = przyciągać uwagę
  Bardzo silna kolokacja

  The program had attracted the attention of the nation and the local fire department.

powered by  eTutor logo