"care about something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "care about something" po angielsku

care about something **

phrasal verb
 1. przejmować się czymś, interesować się czymś, zależeć na czymś
  She didn't care about it one way or the other. (Nie interesowało jej to w żaden sposób.)
  He always cares the most about all those meaningless details. (On zawsze najbardziej przejmuje się tymi wszystkimi nic nie znaczącymi szczegółami.)
  Do you care about me at all? (Czy w ogóle się mną przejmujesz?)
  I don't care about politics. (Nie interesuję się polityką.)
phrasal verb
 1. troszczyć się o kogoś, zależeć na kimś
  We're your parents so we care about you. (Jesteśmy twoimi rodzicami, więc się o ciebie troszczymy.)
  I care about you as a friend. (Troszczę się o ciebie jako przyjaciel.)
  I care about her. (Zależy mi na niej.)