Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"zainteresowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zainteresowanie" po polsku

zainteresowanie

rzeczownik
 1. interest *****
  • zainteresowanie [niepoliczalny]
   They quickly lost interest in the subject. (Oni szybko stracili zainteresowanie tematem.)
   Did anyone express interest in buying your car? (Czy ktoś wyraził zainteresowanie kupnem twojego samochodu?)
   The gossip generated a lot of interest. (Plotka wzbudziła duże zainteresowanie.)
  • zamiłowanie, hobby, zainteresowanie [policzalny zwykle liczba mnoga]
   Cars are a particular interest of mine. (Samochody to moje wyjątkowe zamiłowanie.)
   I have to write an essay about my interest. (Muszę napisać wypracowanie o moim hobby.)
   Her main interests are swimming and dancing. (Jej głównymi zainteresowaniami są pływanie i taniec.)
 2. attention ***** , att. (skrót) , attn. (skrót)
  • uwaga, zainteresowanie [niepoliczalny]
   Your attention is important to me. (Twoja uwaga jest dla mnie ważna.)
   I was flattered by his attention. (Pochlebiało mi jego zainteresowanie.)
   He didn't know what to do to get her attention. (Nie wiedział, co zrobić by zwrócić na siebie jej uwagę.)
 3. concern *****
  • troska, zainteresowanie [tylko liczba pojedyncza]
   Thank you for your concern about my health, but I'm fine. (Dziękuję za pańską troskę o moje zdrowie, ale czuję się bardzo dobrze.)
   I appreciate your concern but I'll deal with the problem myself. (Doceniam twoją troskę, ale sam sobie poradzę z tym problemem.)
 4. coverage ***
  • nagłośnienie, uwaga, zainteresowanie (mediów) [niepoliczalny]
   We don't need the media coverage, keep it quiet. (Nie potrzebujemy zainteresowania mediów, utrzymaj to w tajemnicy.)
   The loss of the sportsman received a lot of coverage. (Zaginięcie sportowca otrzymało duże zainteresowanie mediów.)
 5. preoccupation , preoccupancy
  • zainteresowanie, zajęcie
   My main preoccupation presently is studying. (Moim głównym zajęciem obecnie jest studiowanie.)
 6. bug **
  • zainteresowanie, bakcyl (np. do żeglowania, do starych płyt) potocznie [policzalny]
   He's caught the skateboarding bug. (On złapał bakcyla jazdy na deskorolce.)
 7. bias **
 8. pulling
 9. freetime pursuit
 10. take-up , także: takeup
 11. nevermind AmE potocznie
 12. hooking
 1. catch the interest of somebody
czasownik
 1. interest *****
  • zainteresować, zaciekawić [przechodni]
   This particular subject interested me. (Ten konkretny temat mnie zainteresował.)
   The beginning of the film interested me, I want to finish watching it. (Początek filmu mnie zaciekawił, chcę dokończyć go oglądać.)
 2. engage ***
  • zainteresować, przyciągać (np. uwagę, zainteresowanie) oficjalnie [przechodni]
   My article engaged the attention of the whole city. (Mój artykuł przyciągnął uwagę całego miasta.)
   Her outfits always engage a lot of attention. (Jej stroje zawsze przyciągają dużo uwagi.)
 3. hook ***
  • zainteresować (kogoś czymś) potocznie [przechodni]
   We want to make all our points while we've got them hooked. (Chcemy wyrazić się jasno we wszystkich sprawach dopóki oni są zainteresowani.)
 4. pull *****
 1. attract interest
czasownik
 1. care *****
 2. sizzle , także: zizzle
 3. hold appeal
 4. interest *****   [przechodni]
  I have some articles that might interest you. (Mam jakieś artykuły które mogą cię zainteresować.)
  zobacz także: intrigue
 1. give a flying fuck obraźliwie
 2. give a fuck , give two shits
czasownik
 1. draw somebody to something
  • przyciągać kogoś do czegoś, zainteresować kogoś czymś
   What first drew you to studying computer science? (Co na początku przyciągnęło cię do studiowania informatyki?)
   I was drawn to a charming sound of music. (Przyciągnął mnie czarujący dźwięk muzyki.)
   Her blue eyes really drew me to her. (Jej niebieskie oczy naprawdę mnie zainteresowały.)
phrasal verb
 1. turn somebody on to something  
  I turned him on to physics. (Zainteresowałem go fizyką.)
  Why don't you turn her on to modern art? (Dlaczego nie zainteresujesz jej sztuką nowoczesną?)
phrasal verb
 1. pull somebody in
 2. turn somebody on *
 1. catch somebody's eye  
phrasal verb
 1. take to something ***
 2. take something up * , także: take up something **
 3. get into something ***
 4. latch onto something
 1. take an interest in something  
obrazek do "be interested in something" po polsku
phrasal verb
 1. care about something **
  • przejmować się czymś, interesować się czymś, zależeć na czymś
   She didn't care about it one way or the other. (Nie interesowało jej to w żaden sposób.)
   He always cares the most about all those meaningless details. (On zawsze najbardziej przejmuje się tymi wszystkimi nic nie znaczącymi szczegółami.)
   Do you care about me at all? (Czy w ogóle się mną przejmujesz?)
   I don't care about politics. (Nie interesuję się polityką.)
czasownik
 1. be into something *
 1. be interested in something
  • być czymś zainteresowanym, interesować się czymś
   I'm interested in this job. (Jestem zainteresowany tą pracą.)
   She asked me whether I was interested in working for her. (Ona zapytała mnie, czy byłbym zainteresowany, żeby dla niej pracować.)
   What are you interested in? (Czym się interesujesz?)
   He's interested in politics. (On interesuje się polityką.)
czasownik
 1. dabble
phrasal verb
 1. blow somebody off
 1. not give a toss about somebody
idiom
 1. take a liking to somebody
 2. take a shine to somebody

Powiązane zwroty — "zainteresowanie"

czasownik
podtrzymywać (rozmowę, zainteresowanie) = sustain
przyciągać (np. ludzi, zainteresowanie) = attract
wywoływać (np. uśmiech, reakcję, zainteresowanie) = evoke
wzbudzać (np. podziw, zainteresowanie) = excite
pobudzić (np. zainteresowanie, uczucia) = awaken
wzbudzić (np. zainteresowanie, ciekawość) = pique
rozbudzać (np. zainteresowanie, oczekiwania) = arouse
przymiotnik
inne
inne
rzeczownik
idiom
phrasal verb
pozyskiwać (np. zainteresowanie) = drum something up