Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"troska" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "troska" po polsku

troska

obrazek do "concern" po polsku
rzeczownik
 1. concern *****
  • niepokój, obawa, troska, frasunek [niepoliczalny]
   Our main concern right now is to make you walk again. (Naszą główną troską teraz jest sprawienie, byś znów zaczął chodzić.)
   One can observe rising concern about animal rights. (Można zauważyć rosnącą troskę o prawa zwierząt.)
   My main concern is getting a better paid job. (Moją główną troską jest znalezienie lepiej płatnej pracy.)
   link synonim: anxiety
  • troska, zainteresowanie [tylko liczba pojedyncza]
   Thank you for your concern about my health, but I'm fine. (Dziękuję za pańską troskę o moje zdrowie, ale czuję się bardzo dobrze.)
   I appreciate your concern but I'll deal with the problem myself. (Doceniam twoją troskę, ale sam sobie poradzę z tym problemem.)
 2. attention ***** , att. (skrót) , attn. (skrót)
  • opieka, troska, dbałość [niepoliczalny]
   Babies need a lot of attention. (Niemowlęta wymagają dużo troski.)
   I don't need your attention. (Nie potrzebuję twojej troski.)
 3. care *****
  • dbałość, troska (np. o urządzenia mechaniczne) [niepoliczalny]
   His care of the car was amazing. (Jego dbałość o samochód była niesamowita.)
   Their care of the farm makes it a perfect home for different animals. (Ich troska o farmę powoduje, że jest to doskonały dom dla wielu zwierząt.)
   Change it with a good care. (Zmień to z należytą dbałością.)
  • troska, zmartwienie termin literacki [policzalny lub niepoliczalny]
   She had a lot of cares lately. (Ona miała ostatnio wiele zmartwień.)
   My cares don't bother him at all. (Moje zmartwienia w ogóle go nie obchodzą.)
 4. thought , ****   [policzalny lub niepoliczalny]
  Thanks for your thought but I'll be OK. (Dzięki za troskę, ale nic mi nie będzie.)
  I appreciate your thought but I'm safe here. (Doceniam twoją troskę, ale tu jestem bezpieczny.)
 5. mindfulness
 6. nurturance
 7. solicitude
 8. ministration
 9. cark
 10. solicitousness   oficjalnie