BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"opieka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opieka" po polsku

opieka

obrazek do "care" po polsku
rzeczownik
 1. care *****
  • opieka (np. nad chorym) [niepoliczalny]
   This hospital offers high standards of medical care. (Ten szpital oferuje wysokie standardy opieki medycznej.)
   A baby is sick. It needs a lot of care. (Dziecko jest chore. Potrzebuje dużo opieki.)
 2. attention ***** , att. (skrót) , attn. (skrót)
  • opieka, troska, dbałość [niepoliczalny]
   Babies need a lot of attention. (Niemowlęta wymagają dużo troski.)
   I don't need your attention. (Nie potrzebuję twojej troski.)
 3. charge , *****
  • nadzór, opieka (np. nad dzieckiem), odpowiedzialność (za coś lub kogoś), zarządzanie oficjalnie [niepoliczalny]
   My son is under her charge until I come back. (Mój syn jest pod jej opieką, dopóki nie wrócę.)
   As long as you are under my charge, you will listen to me. (Dopóki jesteś pod moją opieką, będziesz się mnie słuchać.)
   I have 20 employees in my charge. (Mam 20 pracowników pod swoim zwierzchnictwem.)
 4. keeping
 5. tutelage
  • kuratela, opieka oficjalnie [niepoliczalny]
   Strict parental tutelage is necessary for troubled youngsters. (Ścisła opieka rodzicielska jest konieczna dla problematycznej młodzieży.)
 6. nurturance
 7. trusteeship
 8. caregiving
 9. ministrations
 10. wardship
 11. custodianship
 12. drag ***
obrazek do "grill" po polsku
czasownik
 1. grill **
  • opiekać (w opiekaczu), smażyć (na grillu)
   I will grill you a sausage. (Usmażę ci kiełbaskę na grillu.)
   She grilled me a sandwich. (Ona opiekła mi kanapkę.)
 2. toast **
  • opiekać (np. chleb w tosterze)
   I will toast the bread for you. (Opiekę ci chleb w tosterze.)
 3. broil

Powiązane zwroty — "opieka"

rzeczownik
czasownik
piec = bake +6 znaczeń
przymiotnik
nadzwyczajny (np. uwaga, opieka) = special
oddany (np. opieka) = loving
opiekuńczy = protective +3 znaczenia
przysłówek

powered by  eTutor logo