Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"zmartwienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmartwienie" po polsku

zmartwienie

rzeczownik
 1. worry , ****
  • zmartwienie, niepokój, frasunek [policzalny lub niepoliczalny]
   Lack of money is now my biggest worry. (Brak pieniędzy jest teraz moim największym zmartwieniem.)
   This should not be your worry; I'll deal with that myself. (To nie powinno być twoim zmartwieniem; sam sobie z tym poradzę.)
 2. grief **   [policzalny]
  They don't know what to do with their grief. (Oni nie wiedzą, co zrobić ze swoim zmartwieniem.)
  Her disease was a grief of the whole family. (Jej choroba była zmartwieniem całej rodziny.)
 3. weight **** , także: Wt , także: wt. , także: wt BrE
  • obciążenie, zmartwienie, ciężar [policzalny]
   Raising a child is a huge weight for inexperienced people. (Wychowywanie dziecka jest dużym obciążeniem dla niedoświadczonych osób.)
   Her son causes her a lot of weight. (Jej syn przysparza jej wiele zmartwień.)
 4. headache **
 5. care *****
 6. affliction
 7. tribulation
 8. bother ***
  • kłopot, zmartwienie (coś, co martwi)  BrE [niepoliczalny]
   I had a bit of bother finding my house after the party. (Miałem trochę kłopotu, żeby znaleźć mój dom po imprezie.)
   Babysitting was no bother to me. (Opiekowanie się dziećmi nie było dla mnie żadnym zmartwieniem.)
   They checked in at the hotel without any bother. (Oni zameldowali się w hotelu bez żadnego kłopotu.)
   link synonim: botheration
 9. botherment
 10. cark
 11. botheration
 12. kiaugh
 13. fash
 14. worriment
 15. upsetment
czasownik
 1. tribulate
czasownik
 1. trouble ****
  • niepokoić, kłopotać, zmartwić [przechodni]
   Her critical condition troubles me. (Niepokoi mnie jej krytyczny stan.)
   I don't want to trouble you, but your dog looks sick. (Nie chcę cię zmartwić, ale twój pies wygląda na chorego.)
 2. upset ***
  • zmartwić, zasmucić [przechodni]
   That was why his appearance upset her. (Dlatego jego pojawienie się zmartwiło ją.)
   We didn't mean to upset you, honest. (Nie mieliśmy zamiaru cię zmartwić, słowo daję.)
   link synonim: hurt
 3. distress **
phrasal verb
 1. get somebody down
 1. set somebody worrying
 1. get upset , become upset  
  My son hasn't come back home yet so I got upset. (Mój syn nie wrócił jeszcze do domu, więc się zmartwiłem.)
  Our grandmother became upset about our actions. (Nasza babcia zmartwiła się naszymi czynami.)
 2. get worried  
idiom
 1. have kittens BrE , have a cow AmE   potocznie

Powiązane zwroty — "zmartwienie"

przymiotnik
zmartwiony = worried +12 znaczeń
trywialny (drobny i nieważny, np. zmartwienie) = silly
dręczący (np. podejrzenie, zmartwienie) = niggling , niggly
idiom
czasownik
martwić = concern +3 znaczenia
dokuczać (np. problem, zmartwienie) = nag
martwić kogoś, gryźć kogoś (kiedy ma zmartwienie) = eat
martwić się = grieve +4 znaczenia
inne
Zobacz także: małe zmartwienie