KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"cierpienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cierpienie" po polsku

cierpienie

rzeczownik
 1. suffering ** , sufferment old use   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  What I fear most is pain and suffering. (To czego najbardziej się boję, to ból i cierpienie.)
  Human suffering is always unnecessary. (Ludzkie cierpienie jest zawsze niepotrzebne.)
  This medicine may ease his suffering. (Ten lek może ulżyć mu w cierpieniu.)
  zobacz także: agony, torture, pain
 2. distress **
 3. agony *
 4. misery *
 5. ache *
 6. anguish *
  • udręka, boleść, cierpienie written [UNCOUNTABLE]
   He lay there in anguish. (On leżał tam w cierpieniu.)
   He was so full of anguish that he couldn't answer. (On był tak przepełniony cierpieniem, że nie mógł odpowiedzieć.)
   link synonimy: torment, misery
 7. woe *
  • cierpienie, żałość, rozpacz literary
   He was the cause of my woe. (On był powodem mojej rozpaczy.)
   I suffer from an unspeakable woe. (Cierpię z powodu niewypowiedzianej żałości.)
 8. heartache
 9. tribulation
 10. tholing  
 11. woeness
 12. resenting
 13. wae
 14. having
  • cierpienie (np. na choroby)
 15. dreeing
 16. misease
 17. tzuris
czasownik
 1. suffer ****
  • cierpieć, doświadczać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He often suffers from headaches. (On często cierpi na bóle głowy.)
   Many companies suffered financially during the last economic crisis. (Wiele firm ucierpiało finansowo w czasie ostatniego kryzysu ekonomicznego.)
   Jane suffers a lot of pain in her leg. (Jane bardzo cierpi na mocny ból nogi.)
 2. endure , **
  • znosić, cierpieć, wytrzymać, przetrzymać (np. ból, biedę) [TRANSITIVE]
   I endured a lot of pain during those last few years. (Zniosłam wiele bólu podczas tych ostatnich kilku lat.)
   There was no way Jill could endure a life of that. (Nie było możliwości by Jill wytrzymała takie życie.)
   Who would've thought someone so small could endure so much pain? (Kto by pomyślał, że ktoś tak mały mógł wytrzymać tyle bólu?)
   She endured 17 years in prison. (Ona wytrzymała 17 lat w więzieniu.)
   zobacz także: bear
 3. pine **
 4. have *****
  • cierpieć (np. na choroby) [TRANSITIVE]
   He has Lyme disease. (On cierpi na boreliozę.)
   Jane has cancer. (Jane cierpi na raka.)
 5. ache *
  • cierpieć (emocjonalnie) [INTRANSITIVE]
   Her heart ached whenever she thought about him. (Jej serce cierpiało zawsze, kiedy o nim pomyślała.)
 6. ail
 7. dree
 8. be hurting
 9. abear old use , także: abeer
 1. take it ***
  • znosić, cierpieć, wytrzymać informal
   He's so rude, I can't take it! (On jest taki nieuprzejmy, nie mogę tego znieść!)
   The atmosphere at home was awful. I couldn't take it. (Atmosfera w domu była okropna. Nie mogłem tego wytrzymać.)
czasownik
 1. hate ***
 2. resent *

powered by  eTutor logo