BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"smutek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "smutek" po polsku

smutek

Labels: Life, Quotes, Sadness
rzeczownik
 1. grief **
  • żal, rozpacz, smutek [UNCOUNTABLE]
   I doubt that anyone of us is a stranger to grief. (Nikomu z nas nie jest obcy żal.)
   Her grief over her loss will not go away. (Jej rozpacz po jej stracie nie odejdzie.)
   link synonim: sorrow
   zobacz także: grief at something
 2. sadness *
  • smutek, zasmucenie [UNCOUNTABLE]
   I could see deep sadness in her eyes. (Widziałem w jej oczach głęboki smutek.)
   After he died we felt great sadness and emptiness. (Po jego śmierci odczuliśmy wielki smutek i pustkę.)
 3. sorrow *
  • smutek, żal
   His presence shifted my attention away from my sorrows. (Jego obecność odwróciła moją uwagę od smutków.)
   link synonim: grief
 4. regret **
 5. gloom
 6. heartache
 7. pathos
 8. desolation
 9. joylessness  
 10. dolefulness
 11. woeness
 12. lornness
 13. wae
  • smutek, żal (w szkockiej odmianie języka angielskiego) dialect
 14. condolement

Powiązane zwroty — "smutek"

przymiotnik
smutny = sad +20 znaczeń
dotkliwy (np. smutek, żal, kolor, zimno) = intense
pozorny (np. smutek) = spurious
nieokreślony (np. smutek, obawa) = nameless
inne
idiom
czasownik
rosnąć (np. gniew, smutek) = rise
udawać (smutek, radość) = simulate
smucić = sadden +1 znaczenie
phrasal verb
przysłówek
smutno = wistfully +5 znaczeń
smutnie = sadly +2 znaczenia
rzeczownik

powered by  eTutor logo