"cierpieć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cierpieć" po polsku

cierpieć

obrazek do "suffer" po polsku
czasownik
 1. suffer ****
  • cierpieć, doświadczać [przechodni/nieprzechodni]
   He often suffers from headaches. (On często cierpi na bóle głowy.)
   Many companies suffered financially during the last economic crisis. (Wiele firm ucierpiało finansowo w czasie ostatniego kryzysu ekonomicznego.)
   Jane suffers a lot of pain in her leg. (Jane bardzo cierpi na mocny ból nogi.)
 2. endure , **
  • znosić, cierpieć, wytrzymać, przetrzymać (np. ból, biedę) [przechodni]
   I endured a lot of pain during those last few years. (Zniosłam wiele bólu podczas tych ostatnich kilku lat.)
   There was no way Jill could endure a life of that. (Nie było możliwości by Jill wytrzymała takie życie.)
   Who would've thought someone so small could endure so much pain? (Kto by pomyślał, że ktoś tak mały mógł wytrzymać tyle bólu?)
   She endured 17 years in prison. (Ona wytrzymała 17 lat w więzieniu.)
   zobacz także: bear
 3. pine **
 4. have *****
  • cierpieć (np. na choroby) [przechodni]
   He has Lyme disease. (On cierpi na boreliozę.)
   Jane has cancer. (Jane cierpi na raka.)
 5. ache *
  • cierpieć (emocjonalnie) [nieprzechodni]
   Her heart ached whenever she thought about him. (Jej serce cierpiało zawsze, kiedy o nim pomyślała.)
 6. ail
 7. dree
 8. be hurting
 9. abear dawne użycie , także: abeer
 1. take it ***
  • znosić, cierpieć, wytrzymać potocznie
   He's so rude, I can't take it! (On jest taki nieuprzejmy, nie mogę tego znieść!)
   The atmosphere at home was awful. I couldn't take it. (Atmosfera w domu była okropna. Nie mogłem tego wytrzymać.)
obrazek do "hate" po polsku
czasownik
 1. hate ***
 2. resent *