TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"wytrzymać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wytrzymać" po polsku

wytrzymać

czasownik
 1. stand *****
  • znieść (coś), wytrzymać (coś) [przechodni]
   I can't stand this any longer! (Nie wytrzymam tego ani chwili dłużej!)
   I can't stand you! (Nie mogę cię znieść!)
   She can't stand it anymore. (Ona nie może już tego wytrzymać.)
   link synonim: bear
 2. bear , ****
 3. endure , **
  • znosić, cierpieć, wytrzymać, przetrzymać (np. ból, biedę) [przechodni]
   I endured a lot of pain during those last few years. (Zniosłam wiele bólu podczas tych ostatnich kilku lat.)
   There was no way Jill could endure a life of that. (Nie było możliwości by Jill wytrzymała takie życie.)
   Who would've thought someone so small could endure so much pain? (Kto by pomyślał, że ktoś tak mały mógł wytrzymać tyle bólu?)
   She endured 17 years in prison. (Ona wytrzymała 17 lat w więzieniu.)
   zobacz także: bear
  • przetrwać, wytrzymać [nieprzechodni]
   No matter what happens, we will endure. (Nieważne, co się stanie, przetrwamy.)
 1. take it ***
  • znosić, cierpieć, wytrzymać potocznie
   He's so rude, I can't take it! (On jest taki nieuprzejmy, nie mogę tego znieść!)
   The atmosphere at home was awful. I couldn't take it. (Atmosfera w domu była okropna. Nie mogłem tego wytrzymać.)
phrasal verb
 1. hang in *
 2. hang on **  
 3. put up with
  • znosić, wytrzymać, tolerować (kogoś lub coś)
   I can't put up with his behaviour anymore! (Nie mogę już znieść jego zachowania!)
   How can they put up with all these inconveniences? (Jak oni mogą tolerować wszystkie te niedogodności?)
czasownik
 1. last , *****
 2. withstand *
 3. sustain **
 4. abide *
phrasal verb
 1. stand up ***

"wytrzymać" — Słownik kolokacji angielskich

hang in kolokacja
 1. hang czasownik + in przyimek = wytrzymać, nie poddawać się, nie dać się
  Bardzo silna kolokacja

  He let his words hang in the air for a moment.

  Podobne kolokacje:
put up with kolokacja
 1. put czasownik + with przyimek = znosić, wytrzymać, tolerować (kogoś lub coś)
  Zwykła kolokacja

  He has quite enough to do to put up with me.

  Podobne kolokacje: