"wytrzymywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wytrzymywać" po polsku

wytrzymywać

czasownik
 1. last , *****
 2. withstand *
 3. sustain **
 4. abide *
phrasal verb
 1. stand up ***
  • wytrzymywać, być odpornym
   This material will not stand up washing. (Ten materiał nie wytrzyma prania.)
   These shoes were very expensive but they can stand up every weather. (Te buty były bardzo drogie, ale wytrzymają każdą pogodę.)
idiom
 1. sweat something out   potocznie
  I know that it hurts but you have to sweat it out. (Wiem, że to boli, ale musisz to wytrzymać.)
 2. bear up under something
czasownik
 1. stand *****
  • znieść (coś), wytrzymać (coś) [przechodni]
   I can't stand this any longer! (Nie wytrzymam tego ani chwili dłużej!)
   I can't stand you! (Nie mogę cię znieść!)
   She can't stand it anymore. (Ona nie może już tego wytrzymać.)
   link synonim: bear
 2. bear , ****
 3. endure , **
  • znosić, cierpieć, wytrzymać, przetrzymać (np. ból, biedę) [przechodni]
   I endured a lot of pain during those last few years. (Zniosłam wiele bólu podczas tych ostatnich kilku lat.)
   There was no way Jill could endure a life of that. (Nie było możliwości by Jill wytrzymała takie życie.)
   Who would've thought someone so small could endure so much pain? (Kto by pomyślał, że ktoś tak mały mógł wytrzymać tyle bólu?)
   She endured 17 years in prison. (Ona wytrzymała 17 lat w więzieniu.)
   zobacz także: bear
phrasal verb
 1. hang in *
 2. hang on **  
 3. put up with
 1. take it ***
  • znosić, cierpieć, wytrzymać potocznie
   He's so rude, I can't take it! (On jest taki nieuprzejmy, nie mogę tego znieść!)
   The atmosphere at home was awful. I couldn't take it. (Atmosfera w domu była okropna. Nie mogłem tego wytrzymać.)