TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"last" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "last" po angielsku

last , *****

czasownik
 1. trwać [nieprzechodni]
  How long did the film last? (Jak długo trwał film?)
  A lesson lasts forty-five minutes. (Lekcja trwa czterdzieści pięć minut.)
 2. starczać, wystarczać (na jakiś czas) [przechodni/nieprzechodni]
  We don't have enough food to last us for another month. (Nie mamy wystarczająco jedzenia, żeby wystarczyło nam na kolejny miesiąc.)
  This much money will last me for a month. (Tyle pieniędzy wystarczy mi na miesiąc.)
  I only have one bottle of water and it has to last me all day. (Mam tylko jedną butelkę wody i musi mi wystarczyć na cały dzień.)
 3. przetrwać, wytrzymywać [przechodni/nieprzechodni]
  His company didn't last. (Jego firma nie przetrwała.)
  I hope our relationship will last. (Mam nadzieję, że nasz związek przetrwa.)
 4. zachowywać świeżość [przechodni/nieprzechodni]
  If you freeze the strawberries, they'll last longer. (Jeśli zamrozisz truskawki, one zachowają ważność na dłużej.)
określnik
 1. ostatni
  It's the last house on the right. (To ostatni dom po prawej.)
  I'm sorry, I don't understand that last sentence. (Przepraszam, nie rozumiem ostatniego zdania.)
  I'm telling you this for the last time. (Mówię ci to po raz ostatni.)
  W tym znaczeniu "last" występuje z rzeczownikiem.
  przeciwieństwo: first
  zobacz także: final, rearmost
 2. ostatni, poprzedni
  In my last job I was the CEO. (W mojej poprzedniej pracy byłem CEO.)
 3. zeszły, ubiegły (np. miesiąc)
przysłówek
 1. na końcu, jako ostatnie
  You have to do this thing last - start from here. (Musisz zrobić tę rzecz na końcu - zacznij od tego.)
 2. ostatnio
  Where did you last see him? (Gdzie widziałeś go ostatnio?)
rzeczownik
 1. kopyto szewskie [policzalny]
  A last is a tool used by a shoemaker. (Kopyto szewskie jest narzędziem używanym przez szewca.)
  A last is usually made from wood. (Kopyto szewskie jest zazwyczaj wykonane z drewna.)

Powiązane zwroty — "last"

inne
rzeczownik
przymiotnik
idiom
przysłówek
powiedzenie
czasownik
kolokacje

podobne do "last" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "last" po polsku

rzeczownik