PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"koniec końców" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "koniec końców" po polsku

koniec końców

przysłówek
 1. eventually ****
  • ostatecznie, w końcu, koniec końców
   It took some time, but eventually I found you. (To zajęło trochę czasu, ale w końcu cię znalazłem.)
   Eventually, he managed to talk to his boss. (W końcu udało mu się porozmawiać z szefem.)
   I think you'll understand that eventually. (Myślę, że w końcu to zrozumiesz.)
   important nie mylić z: alternatively
 2. ultimately , ***
  • ostatecznie, w końcu, finalnie, koniec końców
   in the end, finally, most importantly
   I think our reaction should ultimately be a positive one. (Uważam, że nasza reakcja ostatecznie powinna być pozytywna.)
   I think ultimately you can manage the whole area. (Myślę, że w końcu poradzisz sobie z całym obszarem.)
   link synonim: eventually
 3. in the end
  • ostatecznie, w końcu, koniec końców
   We were thinking about going to the disco, but in the end we decided to stay home. (Myśleliśmy o pójściu na dyskotekę, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się zostać w domu.)
   In the end we all agreed with him. (Ostatecznie wszyscy się z nim zgodziliśmy.)
   In the end, I solved all my problems. (Ostatecznie rozwiązałem wszystkie swoje problemy.)
   link synonim: eventually
 1. at last ** , at long last
  • w końcu, wreszcie, nareszcie, koniec końców
   At last you believe me, I've been telling you this the whole time. (W końcu mi wierzysz, cały czas ci o tym mówiłem.)
   At last we meet. (Nareszcie się spotykamy.)
   I've finished my essay at last. (W końcu skończyłem moje wypracowanie.)
   At last something is starting to change. (W końcu coś zaczyna się zmieniać.)
idiom
 1. when all is said and done
  • koniec końców, w ostatecznym rozrachunku (dosł. gdy wszystko już zostało powiedziane i zrobione)
   When all is said and done, it's only her decision. (W ostatecznym rozrachunku, to jest tylko jej decyzja.)
 2. at the end of the day

"koniec końców" — Słownik kolokacji angielskich

in the end kolokacja
 1. in przyimek + end rzeczownik = ostatecznie, w końcu, koniec końców
  Zwykła kolokacja

  But in the end he was like all the rest.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo