BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"in the end" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "in the end" po angielsku

in the end

 1. ostatecznie, w końcu, koniec końców
  We were thinking about going to the disco, but in the end we decided to stay home. (Myśleliśmy o pójściu na dyskotekę, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się zostać w domu.)
  In the end, we all agreed with him. (Ostatecznie wszyscy się z nim zgodziliśmy.)
  In the end, I solved all my problems. (Ostatecznie rozwiązałem wszystkie swoje problemy.)
  link synonim: eventually

"in the end" — Słownik kolokacji angielskich

in the end kolokacja
 1. in przyimek + end rzeczownik = ostatecznie, w końcu, koniec końców
  Zwykła kolokacja

  But in the end he was like all the rest.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo