BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"ostatecznie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ostatecznie" po polsku

ostatecznie

przysłówek
 1. eventually
  • ostatecznie, w końcu, koniec końców
   It took some time, but eventually, I found you. (To zajęło trochę czasu, ale w końcu cię znalazłem.)
   Eventually, he managed to talk to his boss. (W końcu udało mu się porozmawiać z szefem.)
   I think you'll understand that eventually. (Myślę, że w końcu to zrozumiesz.)
   important nie mylić z: alternatively
 2. ultimately , ***
  • ostatecznie, w końcu, finalnie, koniec końców
   in the end, finally, most importantly
   I think our reaction should ultimately be a positive one. (Uważam, że nasza reakcja ostatecznie powinna być pozytywna.)
   I think ultimately you can manage the whole area. (Myślę, że w końcu poradzisz sobie z całym obszarem.)
   link synonim: eventually
 3. finally *****
  • definitywnie, ostatecznie, finalnie
   He finally declined our offer. (On ostatecznie odrzucił naszą propozycję.)
   The ruling party is hoping to finally silence the opposition. (Rządząca partia ma nadzieje, żeby definitywnie uciszyć opozycję.)
 4. in the end
  • ostatecznie, w końcu, koniec końców
   We were thinking about going to the disco, but in the end we decided to stay home. (Myśleliśmy o pójściu na dyskotekę, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się zostać w domu.)
   In the end, we all agreed with him. (Ostatecznie wszyscy się z nim zgodziliśmy.)
   In the end, I solved all my problems. (Ostatecznie rozwiązałem wszystkie swoje problemy.)
   link synonim: eventually
 5. all in all
  • ogólnie rzecz biorąc, w sumie, ostatecznie, biorąc wszystko pod uwagę
   considering everything, after all
   All in all, it was a great success. (Ogólnie rzecz biorąc, to był wielki sukces.)
   All in all, Tom is a good employee. (Ogólnie rzecz biorąc, Tom jest dobrym pracownikiem.)
   This house was, all in all, a great investment. (Ten dom był, ogólnie rzecz biorąc, świetną inwestycją.)
 6. terminally  
  at the end
 7. conclusively
 8. decisively
 9. once and for all
 10. in the last resort   British English
 11. determinately
 1. after all ***
  • mimo wszystko; w końcu; wszak; przecież; ostatecznie; w każdym razie; bądź co bądź
   It wasn't so bad, after all. (Pomimo wszystko, nie było tak źle.)
   Chile is, after all, an interesting country to visit. (Chile jest, mimo wszystko, ciekawym krajem do zwiedzenia.)
   After all, we found a solution. (Mimo wszystko, znaleźliśmy rozwiązanie.)

"ostatecznie" — Słownik kolokacji angielskich

in the end kolokacja
 1. in przyimek + end rzeczownik = ostatecznie, w końcu, koniec końców
  Zwykła kolokacja

  But in the end he was like all the rest.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo