KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"w sumie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w sumie" po polsku

w sumie

przysłówek
 1. in fact *****
  • właściwie, w sumie, w rzeczywistości
   In fact, I think he's rather nice. (Właściwie, to sądzę, że on jest całkiem miły.)
   I don't want to go there anymore. In fact, I never did. (Nie chcę tam więcej jechać. Właściwie to nigdy nie chciałem.)
   These people are, in fact, my friends. (Ci ludzie są właściwie moimi przyjaciółmi.)
 2. overall ***
  • w sumie, ogólnie, ogólnie biorąc
   Overall, I think you did a good job. (W sumie myślę, że dobrze się spisałeś.)
   Overall, I'm really tired but I will help you. (W sumie jestem bardzo zmęczony, ale pomogę ci.)
   I can come in the morning overall but I'd prefer in the evenings. (Ogólnie mogę przychodzić rano, ale wolałbym wieczorami.)
 3. altogether **
  • razem, w sumie
   There are only six people altogether. (Łącznie jest tylko sześć osób.)
   Altogether, coffee and dessert cost six dollars. (Razem, kawa i deser kosztowały sześć dolarów.)
 4. in total *  
 5. all in all
  • ogólnie rzecz biorąc, w sumie, ostatecznie, biorąc wszystko pod uwagę
   considering everything, after all
   All in all, it was a great success. (Ogólnie rzecz biorąc, to był wielki sukces.)
   All in all, Tom is a good employee. (Ogólnie rzecz biorąc, Tom jest dobrym pracownikiem.)
   This house was, all in all, a great investment. (Ten dom był, ogólnie rzecz biorąc, świetną inwestycją.)
 6. in sum
 7. by and large
 8. cumulatively
 1. in all ***
  • w sumie, ogółem
   In all, I feel fine. (W sumie czuję się dobrze.)
   Last year, our company produced three million balls in all. (W zeszłym roku nasza firma wyprodukowała w sumie trzy miliony piłek.)
 2. come to that British English informal
 1. a total of
  • łącznie, w sumie, razem
   A total of 10 students is in the classroom. (Łącznie w klasie jest 10 uczniów.)
   It was repeated a total of nine times. (Powtórzono to w sumie dziewięć razy.)
   Counting me in, it gives a total of seven contestants. (Wliczając mnie, daje nam to razem siedmiu uczestników.)

"w sumie" — Słownik kolokacji angielskich

in fact kolokacja
 1. in przyimek + fact rzeczownik = właściwie, w sumie, w rzeczywistości
  Bardzo silna kolokacja

  In fact, I had to work my way through college.

  Podobne kolokacje:
in sum kolokacja
 1. in przyimek + sum rzeczownik = w sumie, krótko mówiąc
  Bardzo silna kolokacja

  In sum, he added up to more than most of us.

  Podobne kolokacje:
in total kolokacja
 1. in przyimek + total rzeczownik = w sumie
  Bardzo silna kolokacja

  The program as a whole hit $5 million in total.

  Podobne kolokacje:
in a total kolokacja
Popularniejsza odmiana: in total
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w sumie
 1. in przyimek + total rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  The program as a whole hit $5 million in total.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo