"ogółem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ogółem" po polsku

ogółem

 1. in all ***
  • w sumie, ogółem
   In all, I feel fine. (W sumie czuję się dobrze.)
   Last year, our company produced three million balls in all. (W zeszłym roku nasza firma wyprodukowała w sumie trzy miliony piłek.)
przysłówek
 1. altogether **
rzeczownik
 1. in the gross  
rzeczownik
 1. totality
  • całość, ogół, całokształt formal [UNCOUNTABLE]
   A claim should be scientifically substantiated by taking into account the totality of the scientific data available, and by weighing up the evidence. (Oświadczenie powinno być naukowo uzasadnione z uwzględnieniem ogółu dostępnych danych naukowych oraz poprzez ocenę mocy naukowej dowodów.)
   The totality of his works is available in the library. (Całokształt jego dzieł jest dostępny w bibliotece.)
 2. commonalty

powered by  eTutor logo