"łącznie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "łącznie" po polsku

łącznie

 1. a total of
  • łącznie, w sumie, razem
   A total of 10 students is in the classroom. (Łącznie w klasie jest 10 uczniów.)
   It was repeated a total of nine times. (Powtórzono to w sumie dziewięć razy.)
   Counting me in, it gives a total of seven contestants. (Wliczając mnie, daje nam to razem siedmiu uczestników.)
 2. on aggregate
przysłówek
 1. cumulatively
 2. concomitantly
 3. inclusively
 4. connectedly  
 5. conjunctionally  
 6. jointly and severally
przymiotnik
 1. put together **

Powiązane zwroty — "łącznie"

czasownik
wynosić (łącznie, ogółem) = total
łączyć = combine +25 znaczeń
przymiotnik
łączny = joint +8 znaczeń
przyimek
łącznie z = including , incl. (skrót)
przysłówek
rzeczownik
phrasal verb
idiom
inne

powered by  eTutor logo