"overall" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "overall" po angielsku

overall ***

przymiotnik
 1. całkowity, ogólny
  His overall score was quite high. (Jego ogólny wynik był dosyć wysoki.)
  What's your overall impression of him? (Jakie jest twoje ogólne wrażenie o nim?)
  I was satisfied with the overall look of my painting. (Byłem zadowolony z ogólnego wyglądu mojego obrazu.)
  W tym znaczeniu "overall" występuje z rzeczownikiem.
  link synonim: total

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
 1. w sumie, ogólnie, ogólnie biorąc
  Overall, I think you did a good job. (W sumie myślę, że dobrze się spisałeś.)
  Overall, I'm really tired but I will help you. (W sumie jestem bardzo zmęczony, ale pomogę ci.)
  I can come in the morning overall but I'd prefer in the evenings. (Ogólnie mogę przychodzić rano, ale wolałbym wieczorami.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. kitel, fartuch  BrE [policzalny]
  Doctors don't always wear a white overall. (Lekarze nie zawsze noszą biały fartuch.)
  My overall is too big, I look ridiculous. (Mój fartuch jest za duży, wyglądam śmiesznie.)
  Wash your overall, it should be snow-white. (Wypierz swój fartuch, ma być śnieżnobiały.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.