"ogólne wrażenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ogólne wrażenie" po polsku

ogólne wrażenie

rzeczownik
 1. overall effect

"ogólne wrażenie" — Słownik kolokacji angielskich

overall effect kolokacja
 1. overall przymiotnik + effect rzeczownik = ogólny efekt, ogólne wrażenie
  Bardzo silna kolokacja

  Aside from the job impact, city and county leaders played down the overall effect on the community.

  Podobne kolokacje:
overall impression kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólne wrażenie
 1. overall przymiotnik + impression rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  There was just an overall impression that they really didn't know their subject.

general impression kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólne wrażenie
 1. general przymiotnik + impression rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  Everything had happened too quickly for more than general impressions.

powered by  eTutor logo