"overall rate" — Słownik kolokacji angielskich

overall rate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowity wskaźnik
  1. overall przymiotnik + rate rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This year the number approaches 4,000, with an overall rate of well over 10,000 for the last two years.