Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"rate" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "rate" po angielsku

rate *****

obrazek do "rate" po polsku
rzeczownik
 1. wskaźnik (np. bezrobocia), współczynnik (np. umieralności) [policzalny]
  The unemployment rate in this region has risen. (Podwyższył się wskaźnik bezrobocia w tym regionie.)
  During the flu season the mortality rate has increased by 1 percent. (Podczas sezonu grypowego wskaźnik umieralności wzrósł o 1 procent.)
 2. cena (za produkt, usługę), opłata (za coś), stawka za przejazd (w taksówce) [policzalny]
  We agreed a rate with the driver before we got into the taxi. (Ustaliliśmy stawkę z kierowcą zanim wsiedliśmy do taksówki.)
  The taxi rate is higher on Sundays. (Stawka za przejazd taksówką jest wyższa w niedzielę.)
 3. klasa, gatunek (czegoś) [policzalny]
  I have no time for second-rate amateurs. (Nie mam czasu na amatorów drugiej klasy.)
  We were served a first-rate food. (Zaserwowano nam jedzenie pierwszego gatunku.)
 4. szybkość, tempo (np. wzrostu), prędkość (robienia czegoś) [policzalny]
  I told my assistants to work on their own rate. (Powiedziałem swoim asystentom, żeby pracowali w swoim tempie.)
  Although he is recovering, the rate of progress is quite slow. (Mimo, że on dochodzi do siebie, tempo postępu jest raczej wolne.)
  At this rate, we'll never get home by midnight. (W tym tempie nigdy nie zajedziemy do domu przed północą.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. cenić (kogoś) [przechodni]
  The company rates him highly as an employee. (Firma wysoko go ceni jako pracownika.)
  How do you rate him as a musician? (Jak go oceniasz jako muzyka?)
  On a scale of one to ten, I'd rate this book a six. (W skali od jeden do dziesięciu, oceniłbym tą książkę na sześć.)
 2. klasyfikować, zaliczać (do jakiejś klasy) [nieprzechodni]
  This movie has not yet been rated. (Ten film nie został jeszcze sklasyfikowany.)
  How would you rate my performance? (Jakbyś zaliczył mój występ?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "rate"

rzeczownik
przymiotnik
przysłówek
inne
kolokacje

podobne do "rate" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rate" po polsku

rzeczownik