"szybkość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szybkość" po polsku

szybkość

rzeczownik
 1. speed ****
  • szybkość, prędkość (poruszania się) [policzalny lub niepoliczalny]
   He increased the jeep's speed slightly. (On lekko zwiększył prędkość dżipa.)
   The top speed wouldn't be more than fifty miles per hour. (Maksymalna prędkość nie powinna być większa niż pięćdziesiąt mil na godzinę.)
   zobacz także: velocity
  • szybkość (tempo akcji, np. szybkość zmian) [policzalny lub niepoliczalny]
   She couldn't handle the speed of change. (Ona nie mogła uporać się z prędkością zmian.)
   The world changes with disturbing speed. (Świat zmienia się z zatrważającą szybkością.)
 2. pace ***
  • tempo, szybkość (chodzenia, poruszania się) [tylko liczba pojedyncza]
   He was running at a slow pace. (On biegł wolnym tempem.)
   You should run at your own pace. (Powinieneś biec swoim własnym tempem.)
   What is your pace when you run? (Jakie jest twoje tempo, kiedy biegasz?)
  • tempo, szybkość (np. zmian) [tylko liczba pojedyncza]
   The changes took place in surprisingly rapid pace. (Zmiany były przeprowadzane w zaskakująco szybkim tempie.)
   I can't keep up with the pace of the changes in your life. (Nie nadążam za tempem zmian w twoim życiu.)
   He could use a change of pace. Each day, he looks more and more exhausted. (Przydałaby mu się zmiana tempa. Z dnia na dzień wygląda na coraz bardziej zmęczonego.)
 3. rate *****
  • szybkość, tempo (np. wzrostu), prędkość (robienia czegoś) [policzalny]
   I told my assistants to work on their own rate. (Powiedziałem swoim asystentom, żeby pracowali w swoim tempie.)
   Although he is recovering, the rate of progress is quite slow. (Mimo, że on dochodzi do siebie, tempo postępu jest raczej wolne.)
   At this rate, we'll never get home by midnight. (W tym tempie nigdy nie zajedziemy do domu przed północą.)
 4. quickness
 5. rapidity
 6. swiftness
 7. deftness
 8. promptitude
 9. promptness
 10. speediness  
 11. expeditiousness
 12. rapidness
 13. celerity
 14. fastness  
 15. fleetness
 16. glegness

powered by  eTutor logo