Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"szybki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szybki" po polsku

szybki

obrazek do "fast" po polsku szybki zakret
przymiotnik
 1. fast , ****  
  This car is very fast. (Ten samochód jest bardzo szybki.)
  I'll try to do it as fast as I can. (Postaram się to zrobić najszybciej, jak potrafię.)
  He is a fast runner. (On jest szybkim biegaczem.)
  It's faster to run than to walk. (Szybciej jest biec niż iść.)
  link synonim: quick
 2. quick ***  
  He took a quick shower. (On wziął szybki prysznic.)
  You have to make a quick decision. (Musisz podjąć szybką decyzję.)
  I'll just make a quick phone call. (Wykonam tylko szybką rozmowę telefoniczną.)
  link synonim: fast
  przeciwieństwo: slow
  zobacz także: rapid
 3. rapid **
  • szybki, gwałtowny (dziejący się szybko i w krótkim czasie)
   I don't like rapid changes. (Nie lubię gwałtownych zmian.)
   He took three rapid steps away. (On zrobił trzy szybkie kroki w bok.)
   They made rapid progress. (Oni zrobili gwałtowny postęp.)
   zobacz także: quick
 4. swift *
  • błyskawiczny (o działaniu), natychmiastowy (o odpowiedzi), szybki (o transakcji)
   He took very swift action, for which I should like to thank him most sincerely. (Bardzo szybko zaczął działać i za to chciałbym mu bardzo gorąco podziękować.)
   We will then crush the rebellion with one swift stroke. (Wtedy zdławimy Rebelię jednym błyskawicznym uderzeniem.)
 5. ready ****  
  You have to make a ready decision. (Musisz podjąć szybką decyzję.)
 6. brisk
  • szybki, dziarski, żwawy, ożywiony (o chodzie, sposobie poruszania się)
   The pace of the group was brisk. (Tempo grupy było żwawe.)
   She was admiring his brisk movements while he was playing football. (Ona podziwiała jego szybkie ruchy, kiedy on grał w piłkę nożną.)
  • ożywiony, szybki (o handlu, o biznesie)
   Our business is quite brisk, we have many customers. (Nasz biznes jest dość ożywiony, mamy wielu klientów.)
   Their sales are very brisk. (Ich sprzedaż jest bardzo szybka.)
 7. hasty
  • gwałtowny, pospieszny, popędliwy, szybki
   His departure was quite hasty. (Jego odejście było dość gwałtowne.)
   Our hasty trip did not end well. (Nasza pospieszna podróż nie skończyła się dobrze.)
 8. prompt **
  • bezzwłoczny, natychmiastowy, szybki
   She's written back already - that was a prompt reply! (Ona już odpisała - to była szybka odpowiedź!)
   This problem requires prompt action. (Ten problem wymaga natychmiastowego działania.)
 9. speedy
  • szybki (o samochodzie, okręcie)
 10. smart ***
  • szybki (np. działanie, ruch)  BrE
   We have to make a smart move before they stop us. (Musimy wykonać szybki ruch zanim oni nas powstrzymają.)
   Her smart reaction saved his life. (Jej szybka reakcja uratowała mu życie.)
 11. hurried
  • pośpieszny, szybki
   They ate a hurried dinner. (Oni zjedli pośpiesznie obiad.)
 12. fast-paced
 13. express ****
  • ekspresowy, szybki (np. dostawa, list)
   We guarantee an express delivery of our pizza. (Gwarantujemy ekspresową dostawę naszej pizzy.)
 14. deft
 15. fast-track  
 16. expeditious
 17. fleet **   termin literacki
  Your horse is fleet! I want to ride it. (Twój koń jest szybki. Chcę na nim pojeździć.)
 18. panting
 19. mosso
 20. quickfire
 21. fleet-footed
 22. alacritous
 23. precipitative
 24. clipping   potocznie
 25. precipitate
 26. slippy
 27. velocious przestarzale  
 28. gleg    ScoE dialekt
 29. skippy
 1. express ****
  • expresowy, szybki
   As your client, I expect express service. (Jako wasz klient, oczekuję szybkiej obsługi.)
 2. quicker than hell
rzeczownik
 1. quickie
 2. up-tempo  
przysłówek
 1. allegretto
przymiotnik
 1. express ****
  • ekspresowy (autobus, pociąg)
   Express trains are very fast. (Pociągi ekspresowe są bardzo szybkie.)
rzeczownik
 1. express ****
  • ekspres (szybka poczta) [niepoliczalny]
   They sent my book by express delivery. (Oni wysłali moją książkę ekspresem.)
   You have to pay more if you want the letter to be sent by express. (Musisz zapłacić więcej, jeżeli chcesz, aby twój list był wysłany ekspresem.)

Powiązane zwroty — "szybki"

przysłówek
szybko = quickly +19 znaczeń
inne
szybko = at speed +5 znaczeń
idiom
szybko = in a snap +4 znaczenia
wykrzyknik
przymiotnik
zawrotny (bardzo szybki i dynamiczny) = breathless
rzeczownik
inne