"nagły" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nagły" po polsku

nagły

przymiotnik
 1. sudden **
  • nagły, niespodziewany
   His sudden disappearance upset his family. (Jego nagłe zniknięcie zaniepokoiło jego rodzinę.)
   It was too sudden to be real. (To było zbyt niespodziewane, żeby mogło być prawdziwe.)
   I don't believe this sudden change of character. (Nie wierzę w tę nagłą zmianę charakteru.)
   link synonim: unexpected
   przeciwieństwo: gradual
 2. abrupt
  • raptowny, nagły
   They made an abrupt change of plan. (Oni dokonali gwałtownej zmiany planu.)
   The car came to an abrupt halt. (Samochód gwałtownie się zatrzymał.)
   zobacz także: instantaneous
 3. sharp ***
  • nagły, gwałtowny (np. wzrost cen)
   The sharp change of prices surprised the citizens. (Nagła zmiana cen zdziwiła obywateli.)
   We're expecting a sharp rise of petrol prices. (Spodziewamy się gwałtownego wzrostu cen benzyny.)
   link synonim: steep
   przeciwieństwo: mild
 4. overnight **
  • natychmiastowy, nagły
   Their success was overnight, no one expected it. (Ich sukces był nagły, nikt się go nie spodziewał.)
   The delivery of the package was overnight. (Dostawa paczki była natychmiastowa.)
 5. precipitous
 6. capricious
  • nagły (np. decyzja, zachcianka)
 7. headlong
 8. precipitated
 9. skippy
rzeczownik
 1. overnight success
 2. windflaw

Powiązane zwroty — "nagły"

przymiotnik
radykalny (wielki i nagły) = dramatic
naglący = urgent +5 znaczeń
przysłówek
nagle = suddenly +10 znaczeń
inne
nagle = in one's tracks +3 znaczenia
idiom
inne
rzeczownik
wzrost (często nagły i nieoczekiwany, np. wyż demograficzny) = bulge
krach (nagły spadek cen akcji) = crash
nur (nagły ruch w jakimś kierunku) = dive
nagły wzrost = spike +2 znaczenia
nagły spadek = dive +2 znaczenia
nagły ruch = toss +1 znaczenie
nagły zwrot = pendulum +1 znaczenie
nagłość = urgency +3 znaczenia
fukacz (nagły wydmuch tlenku węgla) = outburst
nagły koniec = abrupt end +1 znaczenie
perypetia (nagły zwrot wydarzeń lub odwrócenie sytuacji) = peripeteia , także: peripety
czasownik
phrasal verb
Zobacz także: oberwanie chmury

"nagły" — Słownik kolokacji angielskich

overnight success kolokacja
 1. overnight przymiotnik + success rzeczownik = nagły, niespodziewany sukces
  Silna kolokacja

  "We are not looking for a major overnight success," he said.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo