BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"unexpected" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "unexpected" po angielsku

unexpected **

przymiotnik
  1. niespodziewany, nieoczekiwany
    Your offer is so unexpected. (Twoja propozycja jest taka niespodziewana.)
    An unexpected guest knocked on the door. (Nieoczekiwany gość zapukał do drzwi.)
    His unexpected outburst of emotions surprised me. (Jego niespodziewany wybuch emocji zaskoczył mnie.)
    link synonim: sudden

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo