BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"coś nieoczekiwanego" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "coś nieoczekiwanego" po polsku

coś nieoczekiwanego

rzeczownik
 1. the unexpected
czasownik
 1. expect ***** , także: spect spoken
  • spodziewać się, oczekiwać (np. że coś się stanie) [TRANSITIVE]
   They weren't expecting anybody else to be there. (Oni nie spodziewali się, że ktokolwiek inny tam będzie.)
   She's expecting a baby. (Ona spodziewa się dziecka.)
   I don't expect anything from you. (Nie oczekuję od ciebie niczego.)
   link synonim: anticipate
  • oczekiwać, żądać [TRANSITIVE]
   I expect the best from your company's service. (Oczekuję najlepszego od usług pańskiej firmy.)
   What do you expect from your workers? (Czego żądasz od swoich pracowników?)
  • oczekiwać, czekać (np. na przyjazd kogoś) [TRANSITIVE]
   I was expecting you here five minutes ago. (Czekałem tu na ciebie pięć minut temu.)
   My mother is expecting a letter from her sister. (Moja matka czeka na list od swojej siostry.)
 2. wait *****
  • oczekiwać (czegoś, co się jeszcze nie zdarzyło) [INTRANSITIVE]
   The Jews are still waiting for the coming of the Messiah. (Żydzi nadal oczekują przyjścia Mesjasza.)
   I waited for you for an hour in the rain. (Czekałam na ciebie w deszczu przez godzinę.)
 3. anticipate **
  • spodziewać się, oczekiwać [TRANSITIVE]
   What should I anticipate? (Czego mam się spodziewać?)
   I anticipate trouble finding a good doctor in this town. (Spodziewam się problemów ze znalezieniem dobrego lekarza w tym mieście.)
   I anticipate the worst. (Spodziewam się najgorszego.)
   link synonim: expect
   zobacz także: second-guess
 4. await **
 5. abide *
 6. tarry
phrasal verb
 1. count on something ** , count upon something
 2. look to something **
przymiotnik
 1. unexpected **
  • niespodziewany, nieoczekiwany
   Your offer is so unexpected. (Twoja propozycja jest taka niespodziewana.)
   An unexpected guest knocked on the door. (Nieoczekiwany gość zapukał do drzwi.)
   His unexpected outburst of emotions surprised me. (Jego niespodziewany wybuch emocji zaskoczył mnie.)
   link synonim: sudden
 2. unforeseen
 3. unanticipated  
  zobacz także: sudden
 4. serendipitous
 5. unsuspected
 6. shock ***
  • nieoczekiwany, zaskakujący
   Him leaving was a shocking turn of events. (Jego wyjście było zaskakującym zwrotem wydarzeń.)
   The film has a shocking ending. (Film ma zaskakujące zakończenie.)
 7. unlooked-for  
 8. unexecuted
 9. supervening
 10. unguessed

powered by  eTutor logo