"unexpected death" — Słownik kolokacji angielskich

unexpected death kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagła śmierć
  1. unexpected przymiotnik + death rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In this case, however, careful thought is needed about the cover against unexpected death.

powered by  eTutor logo