"unexpected turn" — Słownik kolokacji angielskich

unexpected turn kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieoczekiwany zwrot
  1. unexpected przymiotnik + turn rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The course of the interview, though, soon took an unexpected turn.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo