"unexpected success" — Słownik kolokacji angielskich

unexpected success kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niespodziewany sukces
  1. unexpected przymiotnik + success rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After this sudden and unexpected success, I was full of enthusiasm.

powered by  eTutor logo