"great success" — Słownik kolokacji angielskich

great success kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielki sukces
  1. great przymiotnik + success rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She played the role, to great success, between 1961 and 1963.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo