"unexpected place" — Słownik kolokacji angielskich

unexpected place kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niespodziewane miejsce
  1. unexpected przymiotnik + place rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The best things often come from the most unexpected places.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo