"right place" — Słownik kolokacji angielskich

right place kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): właściwe miejsce
  1. right przymiotnik + place rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He might seem kind of cold sometimes, but I think his heart's in the right place.

    Podobne kolokacje: