BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"right hand" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "right hand" po angielsku

"right hand" — Słownik kolokacji angielskich

right hand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawa ręka
  1. right przymiotnik + hand rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now he needed only to get his right hand free.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo