"prawa ręka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prawa ręka" po polsku

"prawa ręka" — Słownik kolokacji angielskich

right-hand man kolokacja
 1. right-hand przymiotnik + man rzeczownik = asystent, prawa ręka
  Bardzo silna kolokacja

  Even his right-hand man for more than 20 years was fooled.

  Podobne kolokacje:
sword arm kolokacja
 1. sword rzeczownik + arm rzeczownik = prawa ręka, ręka, w której zazwyczaj trzymany jest miecz
  Silna kolokacja

  Stay behind me and keep clear of my sword arm.

  Podobne kolokacje:
right hand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawa ręka
 1. right przymiotnik + hand rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  Now he needed only to get his right hand free.

  Podobne kolokacje:
right arm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawa ręka
 1. right przymiotnik + arm rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  The only thing he didn't have was a right arm.

  Podobne kolokacje:
chief assistant kolokacja
 1. chief przymiotnik + assistant rzeczownik = pierwszy asystent, prawa ręka
  Zwykła kolokacja

  Carr's chief administrative assistant sat across the table from Cat.

powered by  eTutor logo