"right arm" — Słownik kolokacji angielskich

right arm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawa ręka
  1. right przymiotnik + arm rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The only thing he didn't have was a right arm.

    Podobne kolokacje: