"left arm" — Słownik kolokacji angielskich

left arm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lewe ramię
  1. left przymiotnik + arm rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I shot him under my left arm, almost without looking.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo