"left" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "left" po angielsku

left ****

obrazek do "left" po polsku
przymiotnik
 1. lewy
  I can't write with my left hand. (Nie potrafię pisać lewą ręką.)
  przeciwieństwo: right
 2. pozostawiony, zostawiony
  There's some food left in the fridge. (W lodówce jest zostawione trochę jedzenia.)
  I found some clothes left on the floor. (Znalazłem trochę ciuchów pozostawionych na podłodze.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
 1. w lewo, po lewej
  You should turn left. (Powinieneś skręcić w lewo.)
  Why did you go left if I told you to go right? (Dlaczego poszłaś w lewo, jeżeli kazałem ci iść w prawo?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. lewa, uderzenie lewą ręką [policzalny]
  The boxer's left is very strong. (Lewa boksera jest bardzo mocna.)
  He hit me with his left. (On uderzył mnie swoją lewą.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "leave" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: past tense  left, past participle  left
 1. wychodzić, wyjeżdżać, opuszczać (jakieś miejsce) [przechodni/nieprzechodni]
  I must leave in ten minutes. (Muszę wyjść w ciągu dziesięciu minut.)
  She hasn't left her house for 10 years. (Ona nie wyszła z domu od 10 lat.)
  The best thing for you to do is to leave. (Najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić, to wyjść.)
 2. odchodzić (od kogoś), opuszczać, zostawiać (kogoś) [przechodni/nieprzechodni]
  Don't leave me now, please. (Proszę, nie opuszczaj mnie teraz.)
 3. odjeżdżać (o autobusie, pociągu), odlatywać (o samolocie) [przechodni/nieprzechodni]
  The train has already left. (Pociąg już odjechał.)
  My plane leaves at 2:30 pm. (Mój samolot odlatuje o 2:30 po południu.)
  link synonim: depart
 4. odchodzić, rezygnować (z pracy), porzucać (szkołę) [przechodni/nieprzechodni]
  She left the company after 20 years. (Ona odeszła z firmy po 20 latach.)
  He got a job and decided to leave school. (On dostał pracę i zdecydował się porzucić szkołę.)
 5. zostawiać (coś) [przechodni]
  Leave your coat in the cloakroom and come with me. (Zostaw płaszcz w szatni i chodź ze mną.)
  Where can I leave it? (Gdzie mogę to zostawić?)
  They always leave the baby with me when they're on holiday. (Oni zawsze zostawiają ze mną dziecko, kiedy są na wakacjach.)
 6. zostawiać, pozostawiać (nie wykorzystać wszystkiego) [przechodni]
  Leave some cookies for later. (Zostaw trochę ciasteczek na później.)
 7. zostawiać, pozostawiać (np. ślad) [przechodni]
  Careful, you'll leave a mark! (Ostrożnie, zostawisz ślad!)
 8. zostawiać (do zrobienia na później) [przechodni]
  Don't leave your spring cleaning till the last moment. (Nie zostawiaj swoich porządków wiosennych na ostatnią chwilę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. pozwolenie, zgoda oficjalnie [niepoliczalny]
  The applicant would have to seek leave from the court. (Aplikant musiałby ubiegać się o pozwolenie od sądu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. urlop [policzalny lub niepoliczalny]
  He took two weeks of unpaid leave. (On wziął dwa tygodnie bezpłatnego urlopu.)
 2. przepustka (w wojsku) oficjalnie [niepoliczalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. lewa strona ciała, lewa strona, lewa, lewo
  One's left is steered by the right brain hemisphere. (Lewa strona ciała jest sterowana przed prawą półkulę mózgową.)
  Everybody has their heart on the left. (Każdy ma serce po lewej stronie ciała.)
  She was standing on my left. (Ona stała po mojej lewej.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. lewica (partia polityczna)
  The left usually support socialist solutions and environmental protection. (Lewica zwykle wspiera rozwiązania socjalistycznę i ochronę środowiska.)
  The left voted against the bill to lower the taxes. (Lewica głosowała przeciwko ustawie żeby zmniejszyć podatki.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "left"

przymiotnik
rzeczownik
inne
inne
idiom
czasownik
be left over = pozostać, być zostawionym (np. o pieniądzach, o jedzeniu)
kolokacje

powered by  eTutor logo