"zgoda" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zgoda" po polsku — Słownik angielsko-polski

zgoda

rzeczownik
 1. approval **
  • zgoda, zatwierdzenie, potwierdzenie (gdy coś zostaje zaakceptowane) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   official acceptance of something, such as a plan or a decision
   We can start! I've just received official approval. (Możemy zaczynać! Właśnie otrzymałem oficjalną zgodę.)
   I have his approval. (Mam jego aprobatę.)
   He did it with his wife's full approval. (On to zrobił za pełną zgodą swojej żony.)
   przeciwieństwo: protest
 2. agreement ****
  • zgoda, zgodność (gdy dwie osoby mają takie samo zdanie na jakiś temat) [UNCOUNTABLE]
   It's time we reached agreement on this issue. (Czas, żebyśmy osiągnęli zgodę w tej kwestii.)
   They were not able to reach an agreement, so they decided to divorce. (Oni nie mogli osiągnąć zgody, więc postanowili się rozwieść.)
 3. consent **
  • zgoda (pozwolenie na coś) formal [UNCOUNTABLE]
   In the past, you needed your parents consent to get married. (W przeszłości potrzebowałeś pozwolenia rodziców, by wziąć ślub.)
   The dean refused his formal consent. (Dziekan odmówił formalnej zgody.)
   link synonimy: permission, clearance
 4. reconciliation *
  • pogodzenie się (skłóconych osób), pojednanie (np. między krajami), zgoda [UNCOUNTABLE]
   Until the others feel as you do, reconciliation may not be possible. (Dopóki inni nie myślą tak samo, jak ty, pojednanie może okazać się niemożliwe.)
 5. acceptance **
  • zgoda (na coś) [UNCOUNTABLE]
   You will never get my acceptance for that. (Nigdy nie dostaniesz mojej zgody na to.)
   I'm waiting for his acceptance for adopting a dog. (Czekam na jego zgodę na adopcję psa.)
   przeciwieństwo: rejection
 6. unison *
  • harmonia, jednomyślność, zgoda
   It is important for the European Union to speak and act in unison. (Ważne, by Unia Europejska mówiła jednym głosem i działała zgodnie.)
 7. harmony **
  • zgoda, zgodność [UNCOUNTABLE]
   Now we can all live together as one in perfect peace and harmony. (Teraz wszyscy razem możemy żyć w idealnym pokoju i zgodzie.)
   przeciwieństwo: discord
 8. leave *****
  • pozwolenie, zgoda formal [COUNTABLE]
   The applicant would have to seek leave from the court. (Aplikant musiałby ubiegać się o pozwolenie od sądu.)
 9. word *****   American English informal
  You can go to this party, you have my word. (Możesz iść na tę imprezę, masz moją zgodę.)
  She gave me her word so I did it. (Dała mi swoją zgodę, więc to zrobiłem.)
 10. accord **
 11. concord
 12. acquiescence
 13. sync , także: synch
 14. assent
 15. affirmative **
 16. concurrence
 17. accession
 18. amity
 19. imprimatur
 20. buy-in
 21. conformance
 22. yea
 23. seal of approval  
 24. meeting of minds
 25. accedence formal
 26. sa-so
wykrzyknik
 1. all right **** , także: alright , także: aight slang , także: ight slang
  • zgoda, dobrze, w porządku, OK (przytaknięcie lub zgoda)
   All right, let's go. (OK, chodźmy.)
   "We'll go to the cinema and then back home." "All right." ("Pójdziemy do kina, a potem wrócimy do domu." "W porządku.")
   All right, I'll help you. (Dobra, pomogę ci.)
   zobacz także: okay
 2. fair enough
 3. OK (skrót) ***** , okay **** , kk (skrót) , k (skrót) ** , także: okie
  • okej, zgoda, dobrze
   Okay, I'll do it. (Okej, zrobię to.)
   Let me get this, okay? (Pozwól mi to wziąć, dobrze?)
   Okay, let's get to work. (Okej, bierzmy się do pracy.)
   link synonim: fair enough
   zobacz także: all right
 1. very well **
  • zgoda, dobrze old-fashioned
   So, you want to help me? Very well. (A więc chcesz mi pomóc? Dobrze.)
   "You can go out when you finish your homework." "Very well." ("Możesz wyjść z domu, kiedy skończysz pracę domową." "Zgoda.")
 2. roger that
 3. it's a deal , it's on , consider it a deal
 4. fine by me
wykrzyknik
 1. Word up!

Powiązane zwroty — "zgoda"

przysłówek
zgodnie = under +5 znaczeń
inne
zgodnie = at one +1 znaczenie
przymiotnik
zgodny = consistent +7 znaczeń
milczący (np. zgoda) = unspoken
warunkowy (np. zgoda, akceptacja) = conditional
rzeczownik
czasownik
idiom
phrasal verb

"zgoda" — Słownik kolokacji angielskich

seal of approval kolokacja
 1. approval rzeczownik + seal rzeczownik = zgoda
  Silna kolokacja

  That seal of approval, though, was not enough to sway the Senate.

  Podobne kolokacje: