PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"zgoda" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zgoda" po polsku

zgoda

obrazek do "approval" po polsku obrazek do "OK" po polsku
rzeczownik
 1. approval **
  • zgoda, zatwierdzenie, potwierdzenie (gdy coś zostaje zaakceptowane) [policzalny lub niepoliczalny]
   official acceptance of something, such as a plan or a decision
   We can start! I've just received official approval. (Możemy zaczynać! Właśnie otrzymałem oficjalną zgodę.)
   I have his approval. (Mam jego aprobatę.)
   He did it with his wife's full approval. (On to zrobił za pełną zgodą swojej żony.)
   przeciwieństwo: protest
 2. agreement ****
  • zgoda, zgodność (gdy dwie osoby mają takie samo zdanie na jakiś temat) [niepoliczalny]
   It's time we reached agreement on this issue. (Czas, żebyśmy osiągnęli zgodę w tej kwestii.)
   They were not able to reach an agreement, so they decided to divorce. (Oni nie mogli osiągnąć zgody, więc postanowili się rozwieść.)
 3. consent **
  • zgoda (pozwolenie na coś) oficjalnie [niepoliczalny]
   In the past, you needed your parents consent to get married. (W przeszłości potrzebowałeś pozwolenia rodziców, by wziąć ślub.)
   The dean refused his formal consent. (Dziekan odmówił formalnej zgody.)
   link synonimy: permission, clearance
 4. reconciliation *
 5. acceptance **
  • zgoda (na coś) [niepoliczalny]
   You will never get my acceptance for that. (Nigdy nie dostaniesz mojej zgody na to.)
   I'm waiting for his acceptance for adopting a dog. (Czekam na jego zgodę na adopcję psa.)
   przeciwieństwo: rejection
 6. unison *
  • harmonia, jednomyślność, zgoda
   It is important for the European Union to speak and act in unison. (Ważne, by Unia Europejska mówiła jednym głosem i działała zgodnie.)
 7. harmony **
  • zgoda, zgodność [niepoliczalny]
   Now we can all live together as one in perfect peace and harmony. (Teraz wszyscy razem możemy żyć w idealnym pokoju i zgodzie.)
   przeciwieństwo: discord
 8. leave *****
 9. word , *****    AmE potocznie
  You can go to this party, you have my word. (Możesz iść na tę imprezę, masz moją zgodę.)
  She gave me her word so I did it. (Dała mi swoją zgodę, więc to zrobiłem.)
 10. accord **
 11. concord
 12. acquiescence
 13. sync , także: synch
 14. assent
 15. affirmative ** , aff (skrót)
 16. concurrence
 17. accession
 18. amity
 19. imprimatur
 20. buy-in
 21. conformance
 22. yea
 23. seal of approval  
 24. meeting of minds
 25. accedence oficjalnie
 26. sa-so
wykrzyknik
 1. all right **** , także: alright , także: aight slang , także: a'ight , także: ight slang
  • zgoda, dobrze, w porządku, OK (przytaknięcie lub zgoda)
   All right, let's go. (OK, chodźmy.)
   "We'll go to the cinema and then back home." "All right." ("Pójdziemy do kina, a potem wrócimy do domu." "W porządku.")
   All right, I'll help you. (Dobra, pomogę ci.)
   zobacz także: okay
 2. fair enough
  • zgoda, w porządku, brzmi dobrze  BrE język mówiony
   You may say that I can't cook, fair enough, but don't you dare say that my cake isn't delicious. (Możesz mówić, że nie umiem gotować, zgoda, ale nie waż się mówić, że moje ciasto nie jest pyszne.)
   Wyrażenie używane do przyznania komuś racji, stanowi ono wyraz uznania, zrozumienia lub akceptacji jakiejś kwestii.
   link synonimy: okay, very well
 3. OK (skrót) ***** , okay **** , kk (skrót) , k (skrót) ** , także: okie , także: kay * , także: okeh
  • okej, zgoda, dobrze
   Okay, I'll do it. (Okej, zrobię to.)
   Let me get this, okay? (Pozwól mi to wziąć, dobrze?)
   Okay, let's get to work. (Okej, bierzmy się do pracy.)
   link synonim: fair enough
   zobacz także: all right
 1. very well **
  • zgoda, dobrze przestarzale
   So, you want to help me? Very well. (A więc chcesz mi pomóc? Dobrze.)
   "You can go out when you finish your homework." "Very well." ("Możesz wyjść z domu, kiedy skończysz pracę domową." "Zgoda.")
   link synonim: fair enough
 2. roger that
 3. it's a deal , it's on , consider it a deal
 4. fine by me , okay by me
wykrzyknik
 1. Word up!

Powiązane zwroty — "zgoda"

rzeczownik
przyzwolenie (czyjaś zgoda na coś) = permission
zgodność = agreement , agr (skrót) , concord +14 znaczeń
niezgoda = disagreement +2 znaczenia
przysłówek
zgodnie = under +5 znaczeń
inne
zgodnie = at one +1 znaczenie
przymiotnik
zgodny = consistent +8 znaczeń
milczący (np. zgoda) = unspoken
warunkowy (np. zgoda, akceptacja) = conditional
inne
czasownik
idiom
phrasal verb

"zgoda" — Słownik kolokacji angielskich

seal of approval kolokacja
 1. approval rzeczownik + seal rzeczownik = zgoda
  Silna kolokacja

  That seal of approval, though, was not enough to sway the Senate.

  Podobne kolokacje: