TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"seal" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "seal" po angielsku

seal ***

obrazek do "seal" po polsku Wax seal, it's Letter - Wax Seal Stamp Plastic security seal, made
rzeczownik
 1. foka [policzalny]
  I saw seals at the zoo. (Widziałam foki w zoo.)
  The circus worker is feeding the seals with fish. (Pracownik cyrku karmi foki rybami.)
  I was allowed to pat a seal. (Pozwolono mi poklepać fokę.)
 2. pieczęć (znak) [policzalny]
  The document had an official seal on it. (Dokument był oznaczony oficjalną pieczęcią.)
  I need your seal on my application. (Potrzebuję twojej pieczęci na moim podaniu.)
 3. pieczęć (urządzenie do wyciskania znaku) [policzalny]
  He finally got his sworn translator seal. (On w końcu dostał swoją pieczęć tłumacza przysięgłego.)
  I ordered a new seal to my office. (Zamówiłem nową pieczęć do mojego biura.)
 4. uszczelka [policzalny]
  He put a seal inside the machine. (On włożył uszczelkę do maszyny.)
  Can you fix that seal in my dishwasher? (Czy możesz naprawić tę uszczelkę w mojej zmywarce?)
  I have to go and buy a new seal. (Muszę iść i kupić nową uszczelkę.)
 5. plomba, pieczęć [policzalny]
  The envelope was closed with the king's seal. (Koperta była zamknięta pieczęcią króla.)
  She broke the seal to take the letter out of the envelope. (Ona złamała pieczęć, aby wyjąć list z koperty.)
  This seal is over 500 years, it is priceless. (Ta pieczęć ma ponad 500 lat, jest bezcenna.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zamykać, zaklejać, lakować, pieczętować  AmE [przechodni]
  I sealed the envelope with money in it. (Zakleiłem kopertę z pieniędzmi.)
  Seal the envelope before you send this letter. (Zaklej kopertę, zanim wyślesz ten list.)
  You can't send a package until you seal it properly. (Nie możesz wysłać paczki zanim jej poprawnie nie zapieczętujesz.)
 2. zamknąć, uszczelnić (np. granice kraju) [przechodni]
  Germany has sealed its borders. (Niemcy zamknęli granice kraju.)
  We can't get back into our country because they sealed the borders. (Nie możemy wrócić do naszego kraju, bo zamknęli granice.)
 3. zakleić, zapieczętować (np. kopertę) [przechodni]
  The envelope was sealed and sent by mail. (Koperta została zapieczętowana i wysłana pocztą.)
 4. uszczelnić, osłonić [przechodni]
 5. smażyć mięso w bardzo wysokiej temperaturze (aby zachować pełną soczystość)
 6. przypieczętować (zwycięstwo, umowę)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

seal ***
seal up

czasownik
 1. założyć plombę, zapieczętować (np. wejście)
  Seal up the entrance to the building and don't let anyone to come in. (Zapieczętujcie wejście do budynku i nie pozwólcie nikomu wejść do środka.)
  The containers in the truck are sealed. (Pojemniki w ciężarówce są zapieczętowane.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "seal"

phrasal verb
przymiotnik
sealed = uszczelniony (np. pojemnik) +2 znaczenia
inne
rzeczownik
inne
przysłówek
idiom
czasownik
kolokacje