"zamykać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zamykać" po polsku

zamykać

obrazek do "close" po polsku obrazek do "shut" po polsku obrazek do "lock" po polsku Wax seal, it's
czasownik
 1. close , *****
  • zamykać [przechodni/nieprzechodni]
   He closed the door. (On zamknął drzwi.)
   link synonim: shut
  • zamykać (sprawę), domykać (sprawę) [przechodni]
   The director decided to close the case without imposing any disciplinary penalty on him. (Drektor postanowił zamknąć sprawę bez nakładania na niego żadnej kary.)
 2. case *****
  • zamykać (np. w pudełku) [przechodni]
   Don't worry about your ring - I'll case it in the box. (Nie martw się o swój pierścionek - zamknę go w pudełku.)
   You can't lose it - case it and put in your drawer. (Nie możesz tego zgubić - zamknij to w pudełku i włóż do swojej szuflady.)
 3. shut ***
  • zamykać [przechodni/nieprzechodni]
   He shut the door. (On zamknął drzwi.)
   She lay down on her bed and shut her eyes. (Ona położyła się na swoim łóżku i zamknęła oczy.)
   link synonim: close
  • zamykać (kończyć działalność) British English [przechodni/nieprzechodni]
   I have to shut my company, it doesn't pay off anymore. (Muszę zamknąć moją firmę, już się nie opłaca.)
   I think you have shut your company all too soon. (Uważam, że zamknęłaś swoją firmę przedwcześnie.)
 4. lock , ***
  • zamykać, zamykać na klucz [przechodni]
   Did you lock the door? (Zamknąłeś drzwi?)
   Shall I lock up after you? (Czy mam za tobą zamknąć?)
  • zamykać, chować (w bezpiecznym miejscu) [przechodni]
   He locked the dog in his room. (On zamknął psa w swoim pokoju.)
   I locked my diary in a drawer. (Schowałam swój pamiętnik w szufladzie.)
   I have to lock my jewellery in a box. (Muszę schować swoją biżuterię w pudełku.)
 5. close , ***** , close up
  • zamykać (sklep, urząd) [przechodni/nieprzechodni]
   Hurry up, the shop closes at five. (Pospiesz się, sklep zamyka się o piątej.)
   I'm sorry, but we're closing in ten minutes. (Przepraszam, ale zamykamy za dziesięć minut.)
 6. seal ***
  • zamykać, zaklejać, lakować, pieczętować American English [przechodni]
   I sealed the envelope with money in it. (Zakleiłem kopertę z pieniędzmi.)
   Seal the envelope before you send this letter. (Zaklej kopertę, zanim wyślesz ten list.)
   You can't send a package until you seal it properly. (Nie możesz wysłać paczki zanim jej poprawnie nie zapieczętujesz.)
 7. confine **
  • zamykać (np. w pokoju, w celi, w getcie) [przechodni]
   The fugitive was caught and confined to jail. (Uciekinier został złapany i zamknięty w więzieniu.)
   The illness confined him to his bed. (Choroba przykuła go do łóżka.)
 8. bar ****
 9. close down , close *****
  • zamykać, zakończyć działalność, zostać zamkniętym [przechodni/nieprzechodni]
   The store next to my house closed down. (Sklep obok mojego domu zakończył działalność.)
   They closed down the salon because they had financial problems. (Oni zamknęli salon, ponieważ mieli problemy finansowe.)
   They had to close the shop because they didn't have many clients. (Oni musieli zamknąć sklep, bo nie mieli dużo klientów.)
   link synonim: shut down
 10. decommission
 11. embay  
 12. reclude
 13. immure termin literacki
phrasal verb
 1. close something off
  • zamykać, oddzielać (np. teren)
   The garden is closed off by a thick wall. (Ogród jest oddzielony grubym murem.)
phrasal verb
 1. lock somebody up , coop somebody up
czasownik
 1. conclude ***
  • zakończyć, zamknąć (np. śledztwo) oficjalnie [przechodni]
   to bring to an end
   The police concluded the investigation. (Policja zamknęła śledztwo.)
   We won't find any evidence - I'm afraid we have to conclude this case. (Nie znajdziemy żadnego dowodu - obawiam się, że musimy zakończyć tę sprawę.)
 2. fasten *
  • zapiąć (np. pasy), zamknąć (np. torebkę na zamek)
   Fasten your seatbelts, please. (Proszę zapiąć pasy.)
 3. catch British English ***** , latch American English *
  • zamknąć, zamykać na zatrzask
   Catch the door before you go to sleep. (Zamknij drzwi na zatrzask, zanim pójdziesz spać.)
   I caught the door and I can't get it open. (Zamknęłam drzwi na zatrzask, a teraz nie mogę ich otworzyć.)
 4. shop , ****
 5. coop
 6. steek
 7. mure , mure up
 8. seel
phrasal verb
 1. crank up
 2. shut something up
 3. bang up
 4. bolt in  
 5. cage something up
phrasal verb
 1. close something up
  • zamknąć coś (np. sklep)
   We close the shop up in the evening. (Zamykamy sklep wieczorem.)
   When do you close the shop up? (Kiedy zamykacie sklep?)
 2. lock something up
 3. shut something down  
czasownik
 1. lock , ***   [nieprzechodni]
  He locked himself in a hotel room and wouldn't let anybody in. (On zamknął się w pokoju hotelowym i nikogo nie wpuszczał.)
 2. close , *****
phrasal verb
 1. close up
  • zamykać się (np. o kielichu kwiatu)
   Many flowers close up for the night. (Wiele kwiatów na noc się zamyka.)
 2. shut yourself away
phrasal verb
 1. shut up *   język mówiony
  Both of you shut up and let me do the talking. (Zamknijcie się oboje i pozwólcie mi mówić.)
  Shut up, do you know how stupid you sound? (Zamknij się, wiesz jak głupio brzmisz?)
 2. dry up
 3. pipe down

"zamykać" — Słownik kolokacji angielskich

close down kolokacja
 1. close czasownik + down particle = zamykać, zakończyć działalność, zostać zamkniętym
  Bardzo silna kolokacja

  But what can I do if they close us down?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo