"domykać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "domykać" po polsku

domykać

czasownik
 1. close , *****
  • zamykać (sprawę), domykać (sprawę) [przechodni]
   The director decided to close the case without imposing any disciplinary penalty on him. (Drektor postanowił zamknąć sprawę bez nakładania na niego żadnej kary.)
 2. finalize , także: finalise BrE
 3. close shut , close properly

"domykać" — Słownik kolokacji angielskich

close properly kolokacja
 1. close czasownik + properly przysłówek = domknąć, domykać
  Zwykła kolokacja

  The eyes won't close properly, leaving them open to infection.